Ông Fukuda là Giám đốc và Giám đốc điều hành của Kinden / Ông Shimada là Giám đốc điều hành cấp cao

Ông Fukuda là Giám đốc và Giám đốc điều hành của Kinden / Ông Shimada là Giám đốc điều hành cấp cao

     Tại cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức vào ngày 17, Kinden đã quyết định bổ nhiệm Takashi Fukuda, Giám đốc điều hành quản lý truyền tải và phân phối điện Kansai, làm giám đốc mới và giám đốc điều hành. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị dự kiến ​​tổ chức vào ngày 27/6. Kinden cũng đã công bố các cuộc hẹn với giám đốc điều hành vào ngày 27 tháng 6. Giám đốc điều hành Mamoru Shimada được thăng chức Giám đốc điều hành cấp cao. Ryuji Kimachi sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới.

    Zalo
    Hotline