NUMO phát hành một trang web quảng cáo dành cho giới trẻ / Từ Heisei đến Reiwa, một cơ hội để suy nghĩ về việc xử lý địa chất

NUMO phát hành một trang web quảng cáo dành cho giới trẻ / Từ Heisei đến Reiwa, một cơ hội để suy nghĩ về việc xử lý địa chất

    Tổ chức Quản lý Chất thải Hạt nhân (NUMO) đã phát hành một trang web thương mại nhắm đến thế hệ trẻ nhằm nâng cao nhận th ức về việc xử lý chất thải phóng xạ ở mức độ cao. 2000 khi NUMO được thành lập. ều người có ảnh hưởng với hơn 1,6 triệu người theo dõi SNS, diễn viên và người mẫu nổi tiếng trong giới trẻ đã xuất hiện và NUMO nói: "Tôi muốn bạn nghĩ về việc xử lý địa chất."

    Một web thương mại được sản xuất bởi NUMO. át triển công nghệ xử lý địa chất với sự cộng tác của các tổ chức liên quan ở nhiều quốc gia khác nhau.

    Zalo
    Hotline