Nối lại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa ở xa / TEPCO, những đám mây đen che phủ việc cải thiện hiệu suất

Nối lại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa ở xa / TEPCO, những đám mây đen che phủ việc cải thiện hiệu suất

    ▷NRA hoãn dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển nhiên liệu

     Quyết định tiếp tục thanh tra bổ sung của Cơ quan quản lý hạt nhân đã làm trì hoãn việc khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa của TEPCO. TEPCO Energy Partner (EP), một công ty con của Tokyo Electric Power Company Holdings (HD), đã nộp đơn xin sửa đổi việc tăng giá điện vào ngày 16, nhưng người ta cho rằng Tổ máy số 7 Kashiwazaki-Kariwa sẽ khởi động lại vào tháng 10 để giảm việc tăng tỷ lệ đã được đặt. Nếu nhà máy không được khởi động lại sau tháng 10, thu nhập ước tính cho năm tài chính 2023 có thể giảm hàng chục tỷ yên.

    Zalo
    Hotline