Nishimatsu Construction et al./ Phát triển thiết bị đo độ ẩm của đất, sử dụng camera LED hồng ngoại gần

Nishimatsu Construction et al./ Phát triển thiết bị đo độ ẩm của đất, sử dụng camera LED hồng ngoại gần

  Nishimatsu Construction et al./ Phát triển thiết bị đo độ ẩm của đất, sử dụng camera LED hồng ngoại gần


  Hình ảnh đo lường sử dụng thiết bị (từ tài liệu thông cáo báo chí)

  Nishimatsu Construction đã thông báo vào ngày 4 rằng họ đã cùng phát triển một thiết bị đo hàm lượng nước của đất và cát được sử dụng trong quá trình đào đắp nói chung với sự hợp tác của Seika Digital Image (Minato-ku, Tokyo, Chủ tịch Katsuhiko Fukusato). Sử dụng đèn LED cận hồng ngoại và camera cận hồng ngoại, có đặc điểm là có thể đo đạc nhanh chóng và dễ dàng tại chỗ. Bằng cách sử dụng thiết bị, có thể đo độ ẩm của đất dùng để đào đắp trong thời gian ngắn, đơn giản và độ chính xác cao, nâng cao độ chính xác và tiết kiệm nhân công của công tác kiểm tra chất lượng đối với công tác đào đắp nói chung.


  Thiết bị bao gồm một đèn LED hồng ngoại gần trong dải bước sóng mà nước hấp thụ, một camera cận hồng ngoại (đơn vị đo) đo trạng thái hấp thụ ánh sáng và một máy tính phân tích hình ảnh thu được. Sử dụng đặc tính mà nước hấp thụ một dải ánh sáng có bước sóng cụ thể, nó đo tỷ lệ hàm lượng nước trong trầm tích. Trong các phép đo thông thường, thời gian cần thiết để chuẩn bị và đo khoảng 2 đến 3 phút cho mỗi mẫu, giảm một nửa so với các phương pháp thông thường. Một đèn LED hồng ngoại gần với dải bước sóng cụ thể được sử dụng để chiếu xạ ánh sáng trong phần đo. Nó dễ dàng mang theo bằng cách làm cho nó nhỏ hơn và nhẹ hơn.


  Cách sử dụng là dùng một phần cặn cần đo trước để lấy tỷ lệ hàm lượng nước và độ hấp thụ của cặn, lấy đó làm chuẩn để đo. Công việc sơ bộ nên được thực hiện theo bản chất của trầm tích. Sau đó, thiết bị được sử dụng để đo độ hấp thụ của đất từ ​​hình ảnh. Tính toán lại tỷ lệ hàm lượng nước từ một tiêu chuẩn xác định trước. Bằng cách sử dụng phương pháp này, có thể hiểu được những thay đổi trong tỷ lệ hàm lượng nước của trầm tích và nguyên nhân của chúng.


  Để đo hàm lượng nước tại chỗ, phương pháp RI kiểu truyền dẫn sử dụng đồng vị phóng xạ (RI) thường được sử dụng. Tuy nhiên, do phương pháp RI sử dụng một lượng rất nhỏ đồng vị phóng xạ nên khi đưa vào phương pháp này cần phải có thời gian và công sức thực hiện các thủ tục.

  Zalo
  Hotline