Những phát triển mới nhất về Dự án Biển Đỏ ở Ả Rập Xê Út

Những phát triển mới nhất về Dự án Biển Đỏ ở Ả Rập Xê Út

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Những phát triển mới nhất về Dự án Biển Đỏ ở Ả Rập Xê Út


  Việc sản xuất cọc cho cây cầu mang tính biểu tượng đến Đảo Shurayrah cùng với hai cây cầu nhỏ hơn trong Dự án Quần đảo Biển Đỏ đã được hoàn thành. Saudi BAUER Foundation Contractors Ltd, một công ty con của tập đoàn Đức Bauer Spezialtiefbau GmbHBauer là nhà thầu theo hợp đồng do đơn vị đóng tàu hàng đầu của Saudi Archirodon

  Bauer giải thích rằng họ đã sản xuất ba cọc thử để thử tải, đây là một phần của giai đoạn một của dự án. Trong giai đoạn hai là trên đất liền, công ty đã sản xuất 37 cọc đường kính 1.300 mm cho hai cầu mới trong khi giai đoạn ba, công ty đã lắp đặt thành công 27 cọc đường kính 1.300 mm ngoài khơi và 60 cọc với đường kính 1.500 mm.

  Các công việc cũng bao gồm việc xây dựng một cây cầu trung tâm nối đảo chính Shurayah với đất liền để hỗ trợ Đội Bauer đóng 87 cọc ngoài khơi và triển khai cần cẩu nổi do Archirodon chế tạo và thủy thủ đoàn. Đối với các công việc khoan, một giàn khoan Bauer BG 28 được đặt chắc chắn vào sà lan và được buộc chặt.

  Zalo
  Hotline