Nhìn lại Cuộc họp trao đổi ý kiến ​​Nikkenren/Nâng cao hiểu biết về các biện pháp nâng cao năng suất và mục đích sử dụng

Nhìn lại Cuộc họp trao đổi ý kiến ​​Nikkenren/Nâng cao hiểu biết về các biện pháp nâng cao năng suất và mục đích sử dụng

  "Số lượng lao động trong ngành xây dựng đang giảm đáng kể. Điều mong muốn nhất là triển khai các công nghệ mới, phương pháp xây dựng mới tại chỗ và tăng năng suất." Masaru Kazama, Chủ tịch Ủy ban Công trình Công cộng của Liên đoàn các nhà thầu xây dựng Nhật Bản (Nikkenren, do Yoichi Miyamoto chủ trì), đã kêu gọi mạnh mẽ sự cần thiết phải cải thiện năng suất tại chỗ. Một vấn đề mà ngành xây dựng phải khắc phục đồng thời với việc đạt được cải cách phong cách làm việc là cải thiện năng suất tại chỗ, bao gồm cả việc sử dụng BIM/CIM. Mặt khác, dữ liệu do Nikkenren tổng hợp cho thấy mức độ nhận thức thấp của cả nhà thầu và nhà thầu về việc sử dụng BIM/CIM.

  Theo một cuộc khảo sát do Nikkenren thực hiện vào tháng 11 năm 2023, tỷ lệ sử dụng BIM/CIM là 27%, thấp hơn 30% trong số 1.498 địa điểm của tất cả các tổ chức hợp đồng. Khoảng một nửa số công trường xây dựng thuộc thẩm quyền của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đang sử dụng hệ thống này, nhưng chỉ có 10 đến 30% công trường xây dựng ngoài Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sử dụng hệ thống này.

  Tỷ lệ sử dụng thấp không phải là vấn đề duy nhất trong việc cải thiện năng suất. Trong số 404 địa điểm sử dụng BIM/CIM, 50% cho biết “không có lời giải thích cụ thể” nào về mục đích sử dụng nó.

  Trong một cuộc khảo sát nhận thức được thực hiện bởi Nikkenren và các văn phòng phát triển địa phương, người ta đã chỉ ra rằng “có sự khác biệt về mức độ hiểu biết về BIM/CIM giữa những người đặt hàng và những người đặt hàng” là một vấn đề liên quan đến sử dụng BIM/CIM. ``Một số người nghĩ rằng BIM/CIM chỉ là một mô hình 3D'' (Nikkenren). Dường như còn thiếu hiểu biết về mục đích liên kết dữ liệu qua một loạt quy trình, từ khảo sát, khảo sát đến thiết kế, xây dựng, bảo trì và quản lý cũng như chia sẻ thông tin giữa những người tham gia vào từng quy trình.

  Phía khách hàng cũng có nhận thức tương tự về vấn đề. Masahiro Kasai, Giám đốc Kế hoạch của Cục Phát triển Kyushu, đã chỉ ra, ``Điều quan trọng là sử dụng BIM/CIM không phải vì nó là bắt buộc mà với mục đích cải thiện năng suất.'' Ông đã báo cáo về những nỗ lực hiện tại của mình trong việc sử dụng BIM/CIM tại các cuộc họp của các nhà quản lý kỹ thuật dân dụng ở khối Kyushu/Okinawa.

  Để nâng cao năng suất, nhu cầu cấp thiết là triển khai các công nghệ mới và DX tại chỗ. Cục Phát triển Tohoku đã thành lập ``Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực DX Cơ sở hạ tầng Tohoku'' vào năm tài chính 2011. Công ty hỗ trợ việc sử dụng DX tại hiện trường thông qua các buổi trải nghiệm DX dành cho kỹ sư. Trong năm tài chính 2014, Cục Phát triển Khu vực Hokkaido đã mở rộng hoạt động kiểm tra xây dựng tại chỗ từ xa từ thử nghiệm sang triển khai trên quy mô lớn.

  Fusushi Kimura, Chủ tịch Ủy ban Hợp đồng Công Nikkenren, bày tỏ cảm giác khủng hoảng, nói rằng: ``Nếu không có biện pháp nào được thực hiện, năng lực sản xuất của toàn ngành xây dựng sẽ giảm sút.'' Ông nói: “Sẽ mất nhiều thời gian (để triển khai công nghệ mới), nhưng chúng tôi muốn thúc đẩy sáng kiến ​​này cùng với các bên đặt hàng”.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline