Nhiệt phân sinh khối: TỐI ƯU HÓA TỔNG NĂNG LƯỢNG VÀ TỔNG HYDRO

Nhiệt phân sinh khối: TỐI ƯU HÓA TỔNG NĂNG LƯỢNG VÀ TỔNG HYDRO

  Nhiệt phân sinh khối: TỐI ƯU HÓA TỔNG NĂNG LƯỢNG VÀ TỔNG HYDRO

  Nhiệt phân sinh khối mang lại tiềm năng to lớn cho việc sản xuất Năng lượng xanh bền vững. Tuy nhiên, nó cũng linh hoạt trong việc tối ưu hóa sản lượng điện so với sản lượng hydro.

  No alt text provided for this image

   

  Nhưng tại sao những điều này không giống nhau?

  Sự cân bằng quan trọng nằm giữa hydro và metan. Hydro chứa năng lượng gấp 2,5 lần tính theo mol, mặc dù đậm đặc hơn 8 lần. Điều này giúp tăng thêm 25% năng lượng tính theo khối lượng trong hỗn hợp khí tổng hợp điển hình.

  Vì vậy, nếu bạn muốn có nhiều khả năng phát điện hơn, bạn nên tối ưu hóa cả hydro và metan - ưu tiên loại sau. Nếu bạn muốn có nhiều hydro hơn, bạn hãy tối ưu hóa hydro.

  Đây là cách tiếp cận cả hai chiến lược tối ưu hóa:

  TỐI ƯU HÓA TỔNG NĂNG LƯỢNG (ĐIỆN)

  **Lựa chọn nguyên liệu: Để giảm thiểu thất thoát năng lượng, hãy chọn sinh khối có hàm lượng năng lượng cao và độ ẩm thấp.
  **Nhiệt độ nhiệt phân: Sử dụng nhiệt độ từ trung bình đến cao để tăng sản lượng khí tổng hợp và dầu sinh học đậm đặc năng lượng.
  **Tốc độ gia nhiệt: Chọn tốc độ gia nhiệt nhanh để tăng cường sản xuất dầu sinh học và khí tổng hợp.
  **Thời gian lưu trú: Giảm thiểu các phản ứng thứ cấp với thời gian lưu trú ngắn để duy trì hàm lượng năng lượng.
  **Chất xúc tác: Sử dụng chất xúc tác như zeolit ​​để tăng cường sản xuất hydrocarbon trong dầu sinh học.
  **Loại nhiệt phân: Chọn nhiệt phân nhanh để giàu năng lượng cho khí tổng hợp năng lượng cao.

  TỐI ƯU HÓA SẢN XUẤT HYDRO:

  **Lựa chọn nguyên liệu: Chọn sinh khối giàu hydro với tỷ lệ hydro-cacbon cao hơn.

  **Nhiệt độ nhiệt phân: Chọn nhiệt độ cao để tạo ra khí tổng hợp giàu hydro.

  **Bổ sung hơi nước: Tăng cường sản xuất hydro bằng quá trình khí hóa hơi nước.

  **Chất xúc tác: Sử dụng chất xúc tác gốc niken để cải thiện hiệu suất hydro.

  **Thời gian lưu trú: Tăng khả năng chuyển đổi và sản xuất hydro với thời gian lưu trú lâu hơn.

  **Loại nhiệt phân: Xem xét phương pháp nhiệt phân tăng cường hydro hoặc xúc tác để tối đa hóa sản lượng hydro.

  PHẦN KẾT LUẬN:

  Vì vậy, Nhiệt phân sinh khối không chỉ là một dạng Năng lượng xanh có sức hấp dẫn cao mà còn rất linh hoạt trong việc tối ưu hóa sản xuất điện so với sản xuất hydro.

  "Hydro: Nhiên liệu của tương lai"

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:    https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:    https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline