Nhật Bản trong ảnh – Xe buýt chạy bằng pin nhiên liệu

Nhật Bản trong ảnh – Xe buýt chạy bằng pin nhiên liệu

  Nhật Bản trong ảnh – Xe buýt chạy bằng pin nhiên liệu


  Xe buýt pin nhiên liệu đã bắt đầu xuất hiện trên đường phố Tokyo. Chính quyền thành phố Tokyo đang nỗ lực phổ biến các phương tiện chạy bằng pin nhiên liệu, xe buýt, v.v. để hiện thực hóa một xã hội dựa trên hydro. Trong những năm gần đây, các công ty tư nhân đã bắt đầu vận hành xe buýt chạy bằng pin nhiên liệu với sự trợ cấp của Chính quyền Thủ đô Tokyo và chính phủ quốc gia. Xe buýt hydro, không thải ra carbon dioxide, không tạo ra tiếng ồn động cơ và rất yên tĩnh. Hiện tại, chính quyền thủ đô Tokyo và chính phủ quốc gia cũng đang tập trung vào việc mở rộng phát triển các trạm hydro và cố gắng tăng cường hoạt động của xe buýt chạy bằng pin nhiên liệu.

  Hydrogen fuel cell bus at a bus stop in Tokyo
  Hydrogen fuel cell bus traveling down a street in Tokyo
  Hydrogen fuel cell bus being refuelled in Tokyo
  Zalo
  Hotline