Nhật Bản lên kế hoạch triển khai chứng chỉ khí sinh học “năng lượng sạch”

Nhật Bản lên kế hoạch triển khai chứng chỉ khí sinh học “năng lượng sạch”

  Nhật Bản lên kế hoạch triển khai chứng chỉ khí sinh học “năng lượng sạch”

  news item image


  Theo một quan chức hàng đầu của Hiệp hội Khí đốt Nhật Bản, các công ty khí đốt thành phố của Nhật Bản dự định giới thiệu một khuôn khổ "chứng chỉ khí sạch" cho khí mê-tan điện tử và khí sinh học trong năm tài chính 2024-25 để hỗ trợ tăng tốc trung hòa carbon.


  Các công ty cung cấp khí đốt thành phố của Nhật Bản xem việc giới thiệu và mở rộng khí mê-tan điện tử và khí sinh học là một trong những bước quan trọng để khử cacbon cho khí đốt thành phố của đất nước, hiện được cung cấp sau khi điều chỉnh các giá trị năng lượng của khí tự nhiên lỏng (LNG) và khí tự nhiên sản xuất trong nước.


  "Vì các đường ống dẫn khí đốt của thành phố không được kết nối trên toàn quốc, nên chúng tôi cần tạo ra một khuôn khổ chuyển giao các giá trị môi trường [của khí sạch] để truyền bá và mở rộng khí sạch trên toàn quốc," Koki Hayakawa, giám đốc điều hành cấp cao và tổng thư ký của JGA, cho biết.


  “Vì lý do này, chúng tôi hiện đang xem xét một khuôn khổ gọi là chứng chỉ khí sạch chuyển các giá trị môi trường của khí mê-tan điện tử và khí sinh học từ khí đốt thành phố,” Hayakawa nói với một hội đồng mêtan hóa tại Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.


  Hayakawa cho biết, là một sáng kiến của khu vực tư nhân, các công ty khí đốt thành phố của Nhật Bản đang làm việc để cấp giấy chứng nhận sản xuất và bơm khí sạch vào các đường ống.


  Để giới thiệu các chứng chỉ, các công ty cung cấp khí đốt thành phố của Nhật Bản đặt mục tiêu đưa ra các hướng dẫn về chứng chỉ khí sạch trong nửa đầu năm tài chính 2023-24 và bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào nửa cuối năm, với mục tiêu đưa nó vào năm tài chính 2024-25, anh ấy nói.


  “Hiện tại, chúng tôi đang xem xét khuôn khổ chuyển giao các giá trị môi trường của khí sạch được sản xuất trong nước,” Hayakawa tiếp tục. “Nhìn xa hơn trong tương lai, chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng và áp dụng nó cho việc mua [khí sạch] từ nước ngoài.”


  Các công ty khí đốt thành phố của Nhật Bản đặt mục tiêu đưa 1% khí mê-tan tổng hợp vào doanh số bán khí đốt của thành phố vào năm 2030. Mục tiêu của quốc gia là bắt đầu bơm hơn 1% khí mê-tan tổng hợp được sản xuất từ việc sử dụng hydro vào khí đốt thành phố vào năm 2030 và mở rộng lên 90 % vào năm 2050 trong nỗ lực thực hiện quá trình metan hóa.

  Zalo
  Hotline