Nhật Bản: Dự báo hiệu suất năng lượng mặt trời

Nhật Bản: Dự báo hiệu suất năng lượng mặt trời

  Nhật Bản: Dự báo hiệu suất năng lượng mặt trời
  Tại Nhật Bản, JERA và JDSC tuyên bố cùng phát triển và vận hành một hệ thống dự đoán quá trình sản xuất năng lượng mặt trời.


  Japon JERA

   

  Tại Nhật Bản, JERA và JDSC tuyên bố cùng phát triển và vận hành một hệ thống dự đoán quá trình sản xuất năng lượng mặt trời.
  Một mục tiêu cụ thể
  Tại Nhật Bản, JERA và JDSC (Hiệp hội Khoa học Dữ liệu Nhật Bản) đang nghiên cứu dự báo thời tiết. Cả hai đối tác cũng đang tìm cách tăng hiệu suất phát điện. Do đó, mục tiêu là phát triển một hệ thống chính xác để đưa ra dự đoán về năng lượng mặt trời.

  Sản xuất năng lượng mặt trời đang nổi lên như một lựa chọn ngắn hạn đầy hứa hẹn để mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo ở Nhật Bản. Điều này là do công nghệ đã được thiết lập được xây dựng nhanh chóng. Cách tiếp cận này là một phần để đạt được một xã hội không có carbon vào năm 2050.

  Công nghệ kỹ thuật
  JERA và JDSC đang cùng nhau phát triển một hệ thống dự đoán lượng điện được sản xuất bởi năng lượng mặt trời dựa trên dữ liệu dự báo thời tiết. Hai đối tác đang bắt đầu vận hành hệ thống này cùng với việc bắt đầu vận hành tại các cơ sở sản xuất điện mặt trời của JERA. Do đó, do sự thay đổi của điều kiện thời tiết, các biện pháp được thực hiện sẽ cho phép cung và cầu được cân bằng.


  Hệ thống đang hoạt động trong cấu hình không có máy chủ và được hưởng lợi từ việc tự động hóa các tác vụ vận hành. Ví dụ, tại Nhật Bản, JERA và JDSC sẽ cải thiện hơn nữa độ chính xác của dự báo bằng cách áp dụng kiến ​​thức chuyên môn của JDSC. Thật vậy, JDSC có chuyên môn về máy học tiên tiến để thu thập dữ liệu về lượng điện được tạo ra.

  Zalo
  Hotline