Nhật Bản: Cuộc đấu giá cung cấp điện dài hạn đầu tiên đã khử cacbon, đã ký hợp đồng 9,766 triệu kW. Pin lưu trữ cạnh tranh khốc liệt

Nhật Bản: Cuộc đấu giá cung cấp điện dài hạn đầu tiên đã khử cacbon, đã ký hợp đồng 9,766 triệu kW. Pin lưu trữ cạnh tranh khốc liệt

  Cuộc đấu giá cung cấp điện dài hạn đầu tiên đã khử cacbon, đã ký hợp đồng 9,766 triệu kW. Pin lưu trữ cạnh tranh khốc liệt

  Theo kết quả hợp đồng đầu tiên của cuộc đấu giá nguồn điện dài hạn đã khử cacbon, tổng cộng 9,766 triệu kW đã được ký hợp đồng. Xét theo loại nguồn điện, giá thầu pin lưu trữ vượt xa công suất được quảng cáo. Không có hồ sơ dự thầu nào về thủy điện, năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.


  1. Tỷ lệ thành công của pin lưu trữ: 24% Nhà thầu nhận được gấp hơn 4 lần công suất so với giá thầu thành công
  2. Quy tắc hoàn trả lợi nhuận từ các thị trường khác Liệu nó có thành công trong việc hạn chế đóng góp công suất không? 

   


  Tỷ lệ đấu thầu thành công pin lưu trữ: 24%;
  Vào ngày 26 tháng 4, Tổ chức Xúc tiến Quản lý Điện lực Khu vực (Tổ chức Toàn khu vực) đã công bố kết quả của cuộc đấu giá cung cấp điện dài hạn năm tài khóa 2023 trên thị trường công suất. Tổng công suất theo hợp đồng là 4.010.000 kW đối với năng lượng khử cacbon và 5.756.000 kW đối với nhiệt điện sử dụng LNG.

  (Công suất đấu thầu/công suất đấu thầu thành công theo phương thức phát điện. Nguồn: Tổ chức Xúc tiến quản lý điện lực diện rộng)

   

  Công suất trúng thầu theo phương pháp phát điện là 577.000 kW cho bơm tích năng, 1.092.000 kW cho pin lưu trữ, 55.000 kW để chuyển sang đốt hỗn hợp hydro, 770.000 kW để chuyển sang đốt hỗn hợp amoniac và 199.000 kW cho đốt chỉ sinh khối (lắp đặt mới). ) Điện hạt nhân (lắp đặt mới) là 1.316.000 kW, nhiệt điện sử dụng LNG là 5.756.000 kW. Không có hồ sơ dự thầu nào về thủy điện, năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.

  Tỷ lệ thành công, biểu thị tỷ lệ công suất đấu thầu thành công trên công suất đấu thầu, là 69% đối với bơm tích năng và 24% đối với pin lưu trữ, trong khi 100% là cải tạo các nhà máy nhiệt điện hiện có như đồng đốt hydro, sinh khối, điện hạt nhân và nhiệt điện sử dụng LNG. Đặc biệt, có những đơn chào mua ắc quy lưu trữ 4.559.000 kW cho thấy sự cạnh tranh rất khốc liệt.

  (Năng lực đấu thầu/công suất đấu thầu thành công theo khu vực. Nguồn: Tổ chức Xúc tiến vận hành điện diện rộng)

   

  Năng lực đấu thầu và năng lực trúng thầu theo khu vực được thể hiện ở hình trên. Có nhiều hồ sơ dự thầu hơn công suất ở tất cả các khu vực ngoại trừ Shikoku. Ở Hokkaido, Tohoku và Hokuriku, giá thầu lớn gần gấp đôi công suất đấu thầu thành công và ở Kyushu, giá thầu cao hơn gấp ba lần công suất.

  Quy tắc hoàn trả lợi nhuận từ các thị trường khác
  Liệu họ có thành công trong việc hạn chế đóng góp năng lực?
  Tổng giá trị hợp đồng là 233,6 tỷ yên cho các nguồn điện khử cacbon và 176,6 tỷ yên cho các nhà máy nhiệt điện chạy bằng LNG. Tuy nhiên, những nguồn điện thắng cuộc trong cuộc đấu giá điện dài hạn khử cacbon sẽ phải hoàn trả 90% lợi nhuận từ các thị trường khác. Tổng số tiền hợp đồng trừ đi số tiền hoàn lại ước tính ở các thị trường khác là 70,6 tỷ yên đối với các nguồn điện đã khử cacbon và trừ 134,3 tỷ yên đối với các nhà máy nhiệt điện chạy bằng LNG. Đối với các nhà máy nhiệt điện sử dụng LNG, số tiền hoàn trả ước tính vượt quá số tiền đã ký hợp đồng.

  Tuy nhiên, theo tổ chức khu vực, số tiền hoàn trả ước tính là tính toán thử nghiệm dựa trên giá giao dịch trên thị trường bán buôn điện (thị trường giao ngay), thị trường giao dịch giá trị phi hóa thạch, v.v. trong ba năm qua và nó khác với số tiền hoàn lại thực tế người ta nói rằng

  Cuộc đấu giá chính trên thị trường công suất và cuộc đấu giá cung cấp điện dài hạn đã khử cacbon được tài trợ bởi sự đóng góp công suất của tất cả các công ty điện lực bán lẻ. Cuối cùng, gánh nặng sẽ do người tiêu dùng gánh chịu, vì vậy người ta quan tâm đến số tiền hoàn lại thực sự đối với các thị trường khác.

  Zalo
  Hotline