Nhận xét của Công ty Điện lực Hokuriku/"Bước tiến lớn" Hướng tới Khởi động lại

Nhận xét của Công ty Điện lực Hokuriku/"Bước tiến lớn" Hướng tới Khởi động lại

    Nhận xét của Công ty Điện lực Hokuriku/"Bước tiến lớn" Hướng tới Khởi động lại

    Vào ngày 3, Công ty Điện lực Hokuriku đã trả lời rằng lời giải thích phủ nhận hoạt động của lỗi tại địa điểm của Tổ máy số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Shika được đánh giá là "phù hợp chung" tại cuộc họp xem xét của Cơ quan quản lý hạt nhân. dẫn đến việc khởi động lại và đó là một bước tiến lớn đối với việc khởi động lại các hoạt động." Trong tương lai, việc rà soát các đứt gãy xung quanh khu vực, chuyển động địa chấn, sóng thần, v.v. sẽ tiếp tục.

    Zalo
    Hotline