Nhà đầu tư cơ sở hạ tầng bền vững Actis ra mắt Nền tảng năng lượng tái tạo tập trung vào Nhật Bản trị giá 500 triệu USD

Nhà đầu tư cơ sở hạ tầng bền vững Actis ra mắt Nền tảng năng lượng tái tạo tập trung vào Nhật Bản trị giá 500 triệu USD

  Hôm nay, nhà đầu tư cơ sở hạ tầng bền vững Actis đã công bố ra mắt nền tảng năng lượng tái tạo tập trung vào Nhật Bản trị giá 500 triệu đô la mới, Nozomi Energy, với mục tiêu đạt được 1,1 GW điện gió và điện mặt trời trên đất liền vào năm 2027.

  Nhà đầu tư cơ sở hạ tầng bền vững Actis ra mắt Nền tảng năng lượng tái tạo tập trung vào Nhật Bản trị giá 500 triệu USD

  Việc ra mắt nền tảng đã được công bố cùng với khoản đầu tư đầu tiên của Nozomi, mua lại 100% cổ phần của Tập đoàn Năng lượng Hergo Nhật Bản, bao gồm 230 MW dự án năng lượng mặt trời và gió trên bờ ở giai đoạn vận hành và phát triển cũng như một đường ống quan trọng ở giai đoạn đầu, từ nhà phát triển năng lượng tái tạo Infrastrutture SpA

  Nền tảng mới xuất hiện khi Nhật Bản mong muốn phát triển nhanh chóng công suất năng lượng tái tạo. Vào tháng 7 năm 2021, chính phủ đã tiết lộ chi tiết về chiến lược năng lượng của mình, trong đó có  kế hoạch tăng gần gấp đôi tỷ lệ năng lượng tái tạo  lên 36%-38% trong cơ cấu năng lượng vào năm 2030, so với mức dưới 20%. Nhật Bản đã  cam kết đạt  mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, với  mục tiêu tạm thời đến năm 2030  là giảm 46% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030.

  Jun Ohashi, Giám đốc Actis Nhật Bản, cho biết:

  “Nhật Bản có các mục tiêu giảm phát thải đầy thách thức nhưng quan trọng và Nozomi sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đất nước đạt được các mục tiêu đó. Thông qua nền tảng mới được tài trợ tốt này, chúng tôi muốn tạo ra một nhà lãnh đạo ngành khác về năng lượng tái tạo. Nó sẽ có tác động tích cực cả về mặt khử cacbon và bằng cách tạo việc làm tại địa phương và hỗ trợ cộng đồng, đồng thời vẫn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư toàn cầu của chúng tôi.”

  Actis đã thông báo về việc mở rộng đáng kể sang châu Á vào tháng 3 năm 2022, với việc thành lập văn phòng tại Nhật Bản và tuyển dụng những nhân sự chủ chốt bao gồm Ohashi cũng như Tareq Sirhan với tư cách là Giám đốc Năng lượng ở Bắc Á.

  Siran nói:

  “Tại Actis, chúng tôi không chỉ là nhà đầu tư tài chính. Trên khắp thế giới, chúng tôi mua, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng tái tạo và bền vững để hỗ trợ Chuyển đổi năng lượng và chúng tôi dự định mang cách tiếp cận dài hạn đó đến Bắc Á.”

  Nozomi sẽ được lãnh đạo bởi Jose Antonio Millan Ruano, người đã gia nhập công ty sau khi giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của nhà phát triển dự án năng lượng mặt trời Hinode Energy có trụ sở tại Tokyo.

  Ruano nói:

  “Đây là một cơ hội tuyệt vời để xây dựng và vận hành một nền tảng năng lượng tái tạo có quy mô lớn, có thể thúc đẩy đáng kể tham vọng không ròng của Nhật Bản. Chúng tôi đã giới thiệu một đội ngũ tài năng cao và thực hiện khoản đầu tư đầu tiên thú vị với nhiều hơn nữa trong tương lai.”

  Zalo
  Hotline