Nghiên cứu tuyên bố các nhà máy sản xuất năng lượng từ chất thải có nguy cơ sức khỏe thấp

Nghiên cứu tuyên bố các nhà máy sản xuất năng lượng từ chất thải có nguy cơ sức khỏe thấp

  Khi Trung Quốc nhanh chóng đô thị hóa, biến rác thải thành năng lượng đã trở thành một giải pháp quan trọng để xử lý khối lượng rác ngày càng tăng và giảm việc sử dụng bãi rác, đồng thời tạo ra điện. Tuy nhiên, những lo ngại về tình trạng ô nhiễm từ những loài thực vật này và ảnh hưởng sức khỏe của nó đã dẫn đến những cuộc tranh luận. Đảm bảo các nhà máy này sử dụng công nghệ tốt nhất để kiểm soát ô nhiễm là rất quan trọng để bảo vệ chất lượng không khí và sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tiến liên tục và kiểm tra sức khỏe cẩn thận.

  Nghiên cứu mới tuyên bố các nhà máy sản xuất năng lượng từ chất thải có nguy cơ sức khỏe thấp

  Nguồn:  Môi trường sinh thái & Sức khỏe  (2024). DOI: 10.1016/j.eehl.2024.01.009

  Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Eco-Environment & Health vào tháng 2 năm 2024 đã tiết lộ những rủi ro sức khỏe tối thiểu liên quan đến khí thải từ các nhà máy chuyển chất thải thành năng lượng (WtE) ở Bohai Rim, Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Thiên Tân đưa ra những hiểu biết mới về tác động của phát thải WtE đối với sức khỏe cộng đồng bằng cách sử dụng phân tích hồi quy nâng cao.

  Nghiên cứu đã bắt đầu một con đường đổi mới bằng cách tích hợp các công cụ lập mô hình khí quyển với các phương pháp đánh giá rủi ro sức khỏe để xem xét kỹ lưỡng tác động của khí thải từ 96 cơ sở WtE trên khắp khu vực Bohai Rim. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình Dự báo và Nghiên cứu Thời tiết cũng như mô hình California Puff (CALPUFF) để dự đoán cách các chất ô nhiễm phân tán trong khí quyển, tập trung vào các chất gây ô nhiễm chính như điôxin, furan và vật chất dạng hạt.

  Bằng cách so sánh nồng độ của các chất ô nhiễm này trong môi trường với các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe, nhóm đã tính toán Chỉ số nguy hiểm (HI) và Rủi ro gây ung thư (CR) để ước tính tác động sức khỏe tiềm ẩn đối với các cộng đồng dân cư gần đó. Đáng chú ý, phát hiện của họ cho thấy mức độ của các chất gây ô nhiễm này nằm dưới ngưỡng an toàn quốc tế, cho thấy rủi ro sức khỏe liên quan đến việc sống gần các nhà máy WtE là thấp.

  Rủi ro sức khỏe do hít phải từ các nhà máy WtE của Bohai Rim đã được đánh giá. Các yếu tố quyết định rủi ro sức khỏe do đốt rác và mối tương quan của chúng đã được nghiên cứu bằng phương pháp hồi quy sườn núi. Chỉ số nguy hiểm (HI) trong tháng 1 và tháng 7 lần lượt là 4,07 × 10−3 và 1,82 × 10−3. Rủi ro ung thư (CR) trong tháng 1 và tháng 7 lần lượt là 4,72 × 10−7 và 2,13 × 10−7.

  Rủi ro sức khỏe từ các nhà máy WtE có thể được giảm bớt thông qua việc phân loại chất thải rắn đô thị (MSW). Những phát hiện này có thể đóng vai trò là hướng dẫn hữu ích cho các cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia trong ngành đang tìm cách giảm thiểu rủi ro liên quan đến quản lý MSW và thúc đẩy phát triển bền vững.

  Wenchao Ma, nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu cho biết: “Những phát hiện này thách thức sự hiểu biết truyền thống về phát thải WtE, nêu bật tính hiệu quả của các công nghệ kiểm soát ô nhiễm hiện nay”. "Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến bộ công nghệ và các tiêu chuẩn vận hành nghiêm ngặt trong việc giảm thiểu rủi ro sức khỏe."

  Nghiên cứu này mang tính đổi mới, kết hợp khoa học môi trường với sức khỏe cộng đồng để cung cấp những hiểu biết toàn diện. Nó cung cấp hướng dẫn quan trọng, dựa trên bằng chứng cho các nhà hoạch định chính sách, cơ quan môi trường và nhà điều hành WtE, nhằm tăng cường các chiến lược quản lý chất thải.

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:  
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline