New York tính phí các nhà phát thải 1 tỷ đô la mỗi năm, tái đầu tư vào việc giảm phát thải

New York tính phí các nhà phát thải 1 tỷ đô la mỗi năm, tái đầu tư vào việc giảm phát thải

  New York tính phí các nhà phát thải 1 tỷ đô la mỗi năm, tái đầu tư vào việc giảm phát thải

  New York to Charge Emitters $1 Billion per Year, Reinvest in Emissions Reduction


  Các nhà phân phối nhiên liệu và phát thải khí nhà kính lớn ở New York sẽ phải trả hơn 1 tỷ đô la mỗi năm, theo một chương trình “Cap-and-Invest” mới được Thống đốc Kathy Hochul công bố trong bài phát biểu tại Bang năm 2023 của bà, với số tiền thu được tái đầu tư vào các sáng kiến giảm phát thải và hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương đang phải đối mặt với giá năng lượng tăng cao.

  Theo chương trình mới, những người phát thải khí nhà kính quy mô lớn và các nhà phân phối nhiên liệu sưởi ấm và vận chuyển sẽ phải mua các khoản trợ cấp cho lượng khí thải liên quan đến các hoạt động của họ, dựa trên giới hạn phát thải của toàn bộ nền kinh tế. Giới hạn sẽ được giảm hàng năm, theo quỹ đạo phù hợp với Đạo luật Khí hậu của tiểu bang. Được thông qua thành luật vào năm 2019, Đạo luật yêu cầu New York giảm 40% lượng phát thải khí nhà kính trong toàn bộ nền kinh tế vào năm 2030 và ít nhất 85% vào năm 2050, trên cơ sở năm 1990.

  Theo tuyên bố của Thống đốc, chương trình mới sẽ khuyến khích người tiêu dùng, doanh nghiệp và các tổ chức khác chuyển đổi sang các giải pháp thay thế carbon thấp hơn, đồng thời cho phép đầu tư vào các lĩnh vực bao gồm giảm thiểu khí hậu, hiệu quả năng lượng, giao thông sạch và các dự án khác. khi tài trợ giảm giá cho người dân New York để giảm thiểu chi phí tiêu dùng cao hơn liên quan đến chương trình. Chương trình được dự đoán sẽ tạo ra hơn 1 tỷ đô la tiền thu được hàng năm.

  Hochul nói:

  “Các công ty phát thải lớn sẽ phải mua giấy phép bán nhiên liệu gây ô nhiễm. Nhiên liệu càng bẩn – giá càng cao. Và phần “đầu tư” của chương trình sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và bao gồm khoản giảm giá Hành động Khí hậu toàn cầu sẽ mang lại doanh thu 1 tỷ đô la mà chúng tôi sẽ phân bổ để giúp trang trải các hóa đơn tiện ích, chi phí vận chuyển và các nỗ lực khử cacbon.”

  Ít nhất 35% số tiền thu được sẽ được phân bổ cho các chương trình mang lại lợi ích trực tiếp cho các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm tài trợ cho các chương trình cải thiện chất lượng không khí, giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy điện gây ô nhiễm, trang bị thêm nhà cửa và trường học cũng như khử cacbon cho hệ thống giao thông.

  Theo tuyên bố, sáng kiến cap-and-trade của New York cũng nhằm mục đích xúc tác cho một động thái toàn quốc hướng tới định giá carbon, với chương trình được thiết kế với khả năng tham gia các chương trình hiện tại hoặc tương lai khác.

  Hochul nói:

  “Chương trình Cap-and-Invest đầy tham vọng của chúng tôi đặt ra giới hạn phát thải khí nhà kính và chia sẻ doanh thu với người dân New York từ các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn để giúp trang trải các hóa đơn tiện ích, chi phí vận chuyển và nỗ lực khử cacbon. Thông qua những nỗ lực đổi mới của mình, chúng tôi sẽ tạo ra một tương lai xanh hơn, sạch hơn đồng thời giúp người dân New York trang trải các chi phí của quá trình chuyển đổi.”

  Zalo
  Hotline