Nel Hydrogen nhận được tài trợ của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để mở rộng quy mô phát triển máy điện phân PEM

Nel Hydrogen nhận được tài trợ của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để mở rộng quy mô phát triển máy điện phân PEM

  Nel Hydrogen ASA đã được cấp 5,6 triệu đô la tài trợ để đẩy nhanh quá trình phát triển các cụm máy điện phân PEM tiên tiến.

  nel-hydro-receives-us-dod-funding-to-scale-up-pem-electrolyser-phát triển

  Công ty con của Nel ASA đã nhận được tài trợ từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD), với các khoản tiền bổ sung được tận dụng để mở rộng quy mô các vật liệu và quy trình tiên tiến.

  Bằng cách tăng tốc phát triển ngăn xếp máy điện phân PEM, Nel sẽ cho phép các ứng dụng lưu trữ hydro và khả năng phục hồi chi phí thấp, hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Kỹ sư – Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Kỹ thuật Xây dựng (ERDC-CERL).

  Zalo
  Hotline