[Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2010] Bốn công ty dây điện lớn / Tăng trưởng doanh thu toàn công ty được đảm bảo nhờ nhu cầu liên quan đến năng lượng tái tạo

[Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2010] Bốn công ty dây điện lớn / Tăng trưởng doanh thu toàn công ty được đảm bảo nhờ nhu cầu liên quan đến năng lượng tái tạo

    ◆ Nâng cao năng lực sản xuất để tiếp tục phát triển

     Các hoạt động kinh doanh liên quan đến năng lượng của các nhà sản xuất dây điện tiếp tục hoạt động tốt. Đến ngày 12, kết quả tài chính cho năm tài chính 2022 của bốn công ty lớn đã được hoàn thành và tất cả các công ty đều đảm bảo doanh số bán hàng tăng lên. Nhu cầu về các sản phẩm liên quan đến năng lượng tái tạo như dây cáp điện và thiết bị kết nối đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mỗi công ty. Lĩnh vực năng lượng điện, bao gồm cả năng lượng tái tạo, dự kiến ​​sẽ phát triển trong tương lai và mỗi công ty đều có kế hoạch nắm bắt nhu cầu đồng thời thúc đẩy nâng cao năng lực sản xuất.

    Zalo
    Hotline