Năm hiệp hội liên quan đến kiến ​​trúc/Bắt đầu thảo luận về giáo dục kiến ​​trúc nên như thế nào, tập trung vào khả năng cạnh tranh trung và dài hạn, chẳng hạn như thỏa thuận chứng nhận quốc tế

Năm hiệp hội liên quan đến kiến ​​trúc/Bắt đầu thảo luận về giáo dục kiến ​​trúc nên như thế nào, tập trung vào khả năng cạnh tranh trung và dài hạn, chẳng hạn như thỏa thuận chứng nhận quốc tế

  Năm hiệp hội liên quan đến kiến ​​trúc đã bắt đầu thảo luận về cách thức giáo dục kiến ​​trúc trong trung và dài hạn. Mục đích là để chia sẻ thông tin về phát triển nguồn nhân lực thế hệ tiếp theo, những người sẽ chịu trách nhiệm về các kỹ năng kiến ​​trúc chuyên nghiệp, đồng thời hướng tới "Thỏa thuận Canberra" cùng công nhận sự tương đương thiết yếu của giáo dục kiến ​​trúc ở khu vực Vành đai Thái Bình Dương. Do sự phát triển đô thị dự kiến ​​sẽ tăng lên ở châu Á, phương hướng là khám phá các biện pháp chiến lược hợp tác với các tổ chức liên quan để các sinh viên đã học tập tại Nhật Bản có thể đóng vai trò tích cực và đóng góp.

  Liên đoàn Hiệp hội Kiến trúc sư Nhật Bản (Liên đoàn Shikai, Chủ tịch Shinichi Chikazumi), Liên đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Kiến trúc Nhật Bản (Nichijiren, Chủ tịch Koji Kodama), Viện Kiến trúc Nhật Bản (JIA, Chủ tịch Naomi Sato), Ngành Xây dựng Nhật Bản Năm hiệp hội liên quan đến kiến ​​trúc, liên đoàn (Nikkenren, Yoichi Miyamoto, chủ tịch) và Viện Kiến trúc Nhật Bản (Shinichi Tanabe, chủ tịch), đã thành lập Hội đồng Giáo dục Kiến trúc Hợp tác Công nghiệp-Học viện. Cuộc họp đầu tiên được tổ chức trực tuyến vào ngày 12.
   

  Một trong những mối quan tâm là phản ứng đối với Hiệp định Canberra. Đó là một cơ chế để chứng nhận lẫn nhau rằng các hệ thống chứng chỉ giáo dục kiến ​​trúc ở mỗi quốc gia về cơ bản là tương đương và có hiệu lực vào năm 2010. Đây là chương trình giáo dục kiến ​​trúc toàn thời gian kéo dài từ 5 năm trở lên, ở Nhật Bản tổng cộng là 6 năm gồm 4 năm đại học và 2 năm thạc sĩ.

  Hiện tại, 10 quốc gia và khu vực ở Vành đai Thái Bình Dương, bao gồm Hoa Kỳ và Trung Quốc, là thành viên. Nó tuân thủ Điều lệ Giáo dục Kiến trúc của Hiệp hội Kiến trúc sư Quốc tế (UIA) và các tổ chức khác, đồng thời đang phát triển thành một khuôn khổ toàn cầu. Tại Nhật Bản, Hội đồng Kiểm định Giáo dục Kỹ thuật Nhật Bản (JABEE, do Tatsuo Tomita làm chủ tịch) đã trở thành thành viên vào năm 2019, nhưng thực tế là chỉ có năm trường đại học được công nhận theo thỏa thuận.

  Tiêu chuẩn giáo dục kiến ​​trúc ở Nhật Bản cao, và nhiều công trình kiến ​​trúc xuất sắc đã được sản xuất. Hiện tại, những bất lợi của việc không tham gia không quá rõ ràng. Tuy nhiên, khi số lượng các quốc gia và khu vực tham gia hiệp định ngày càng tăng, nền giáo dục kiến ​​trúc của Nhật Bản không thể đảm bảo ngang bằng với các quốc gia khác và có mối lo ngại rằng tính dục sẽ giảm sút. Cũng có khả năng nó sẽ dẫn trực tiếp đến khả năng cạnh tranh quốc tế của ngành xây dựng Nhật Bản.

  Tomoaki Tanaka (Giáo sư, Đại học Meiji), Chủ tịch Ban chỉ đạo Hiệp hội Giáo dục Đại học Quốc gia về Kiến trúc (Zenkenkyo, Chủ tịch Shinichi Tanabe) cho biết: "Điều quan trọng là phải có cùng một giá trị xuyên biên giới quốc gia. Từ quan điểm phát triển con người trẻ tài nguyên. Nó nên được giải quyết một cách chiến lược ngay từ đầu."

  Zalo
  Hotline