Năm 2023, công suất năng lượng tái tạo mới trên thế giới sẽ là 473GW, trong đó châu Á chiếm 70%

Năm 2023, công suất năng lượng tái tạo mới trên thế giới sẽ là 473GW, trong đó châu Á chiếm 70%

  Theo báo cáo “Thống kê công suất tái tạo 2024” do Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA) công bố ngày 27 tháng 3, quy mô lắp đặt năng lượng tái tạo mới trong ngành điện vào năm 2023 sẽ là 473 GW, lập kỷ lục mới cho đơn- tăng năm.

  (Nguồn: IRENA)

  Sự gia tăng hàng năm về năng lượng tái tạo và năng lượng không tái tạo trên thế giới và xu hướng tỷ trọng năng lượng tái tạo
  (Nguồn: IRENA)

  Trong số 473GW năng lượng tái tạo tăng thêm, năng lượng mặt trời và năng lượng gió chiếm 97,6%. Cụ thể, điện mặt trời tăng 346GW và điện gió tăng 116GW. Ở các khu vực khác, thủy điện chiếm 7,0GW, sinh khối chiếm 4,4GW và địa nhiệt chiếm 0,2GW.

  (Nguồn: IRENA)

  Lượng năng lượng tái tạo tích lũy được giới thiệu theo khu vực và trên thế giới

  (Nguồn: IRENA)Nhờ đó, tổng lượng năng lượng tái tạo được giới thiệu trên toàn thế giới sẽ đạt 3.870GW vào cuối năm 2023. Mặc dù năng lượng tái tạo chiếm 86% tổng mức tăng công suất của các cơ sở phát điện, nhưng sự phân bổ theo khu vực không đồng đều và quốc gia này còn lâu mới đạt được mục tiêu tăng gấp ba lần sản lượng năng lượng tái tạo vào năm 2030.

  (Nguồn: IRENA)

  Những thay đổi về lượng năng lượng tái tạo tích lũy được sử dụng trên thế giới và lượng tăng vào năm 2023
  (Nguồn: IRENA)

   

  Xét về phân tích khu vực khi mở rộng 473GW năng lượng tái tạo vào năm 2023, Châu Á một lần nữa dẫn đầu, chiếm 69% (326GW). Trung Quốc dẫn đầu mức tăng trưởng này, với công suất mới tăng 63% lên 297,6GW. Điều này thể hiện một khoảng cách đáng kể so với các khu vực khác, với phần lớn các nước đang phát triển bị bỏ lại phía sau mặc dù nhu cầu kinh tế và phát triển của họ rất lớn. Châu Phi đã cho thấy sự tăng trưởng nhất định, nhưng tổng công suất tích lũy vẫn ở mức 62GW, tăng 4,6%.

  Các khu vực khác có mức tăng trưởng mạnh là Trung Đông (+16,6%) và Châu Đại Dương (+9,4%). Các nước G7 đã bổ sung thêm 69,4GW vào năm 2023, tăng 7,6%. Mặt khác, các nước G20 sẽ tăng 15,0% vào năm 2023, đạt tổng công suất tích lũy là 3.084GW. Tuy nhiên, để toàn thế giới đạt được mục tiêu gấp 3 lần là 11 TW (11.000 GW) trở lên, riêng các nước thành viên G20 sẽ cần đạt được công suất phát điện năng lượng tái tạo tích lũy là 9,4 TW (9.400 GW) vào năm 2030. .

   Báo cáo cũng chỉ ra rằng sự chênh lệch về tăng trưởng không chỉ ảnh hưởng đến phân bố địa lý mà còn ảnh hưởng đến việc triển khai công nghệ. Sản xuất năng lượng mặt trời chiếm 73% mức tăng năng lượng tái tạo vào năm 2023, đạt tổng công suất tích lũy là 1.419GW. Tiếp theo là năng lượng gió, chiếm 24% mức tăng năng lượng tái tạo.

  Kịch bản 1,5°C của IRENA khuyến nghị tăng quy mô tài chính và hợp tác quốc tế mạnh mẽ để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và đặt các nước đang phát triển làm ưu tiên hàng đầu. Yêu cầu đầu tư vào lưới điện, thế hệ, tính linh hoạt và lưu trữ. Nó cũng kêu gọi các thể chế, chính sách và kỹ năng mạnh mẽ hơn để tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

   

  Zalo
  Hotline