MUFG đặt ra các mục tiêu để giảm phát thải được tài trợ cho các lĩnh vực năng lượng & điện, thoát khỏi tài trợ điện than

MUFG đặt ra các mục tiêu để giảm phát thải được tài trợ cho các lĩnh vực năng lượng & điện, thoát khỏi tài trợ điện than

  MUFG đặt ra các mục tiêu để giảm phát thải được tài trợ cho các lĩnh vực năng lượng & điện, thoát khỏi tài trợ điện than

  MUFG Sets Goals to Reduce Financed Emissions for Energy & Power Sectors, Exit Coal Power Financing
  Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) hôm nay công bố một loạt các cam kết bền vững tập trung vào khí hậu, bao gồm các mục tiêu mới để giảm lượng khí thải liên quan đến các hoạt động tài chính trong lĩnh vực năng lượng và điện, và chấm dứt tài trợ cho sản xuất nhiệt điện than vào năm 2040.

  Trong lĩnh vực năng lượng điện, MUFG đặt mục tiêu giảm cường độ phát thải từ 45% đến 55% vào năm 2030 và từ 15% đến 28% trong lĩnh vực dầu khí. Theo MUFG, các mục tiêu này phù hợp với các kịch bản IEA để hạn chế sự nóng lên từ mức thấp hơn 2˚C đến 1,5˚C.

  Các mục tiêu mới đã được đưa vào ấn phẩm của MUFG về Báo cáo tiến độ về các sáng kiến ​​nhằm đạt được tính trung hòa cacbon, bao gồm chi tiết về các sáng kiến ​​của công ty nhằm đạt được tính trung hòa cacbon và đạt được mức phát thải ròng bằng không trong danh mục tài chính của mình.

  Các mục tiêu mới khác được MUFG công bố bao gồm mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng 0 trong các hoạt động toàn cầu của mình vào năm 2030 và chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho điện sản xuất trong nước.

  Zalo
  Hotline