Mục tiêu của Toyota về di sản Olympic hydro tại Paris 2024

Mục tiêu của Toyota về di sản Olympic hydro tại Paris 2024

  Theo Phó Chủ tịch R&D của Toyota Motor Châu Âu, Thế vận hội Olympic Paris 2024 sẽ là sự kiện “lý tưởng” để giới thiệu những gì hydro có thể làm để khử cacbon trong ngành công nghiệp di chuyển.

  toyotas-mục tiêu-cho-hydro-olympic-di sản-at-paris-2024

  © Toyota Motor Châu Âu

  Thiebault Paquet tuyên bố công ty muốn “thúc đẩy khả năng di chuyển bền vững cho tất cả mọi người” thông qua đội tàu chở khách được điện khí hóa 100%, điều mà ông tin rằng sẽ tạo ra một “di sản”.

  Vào tháng 3 (2024), Toyota bắt đầu giao hơn 2.600 xe chở khách điện khí hóa để phục vụ vận chuyển cho sự kiện, trong đó có 500 chiếc là Mirai chạy bằng hydro. Công ty đã đồng ý hỗ trợ cả Thế vận hội Olympic và Paralympic vào năm 2023, đóng vai trò là đối tác di chuyển trên toàn thế giới của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Ủy ban Paralympic quốc tế.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline