Mức gánh nặng định giá các-bon “Được trình bày nhanh chóng” / Ý kiến ​​tại Nhóm nghiên cứu của Bộ Môi trường

Mức gánh nặng định giá các-bon “Được trình bày nhanh chóng” / Ý kiến ​​tại Nhóm nghiên cứu của Bộ Môi trường

    Mức gánh nặng định giá các-bon “Được trình bày nhanh chóng” / Ý kiến ​​tại Nhóm nghiên cứu của Bộ Môi trường

    Tại một cuộc họp chuyên gia vào ngày 24, Bộ Môi trường đã nghe về các vấn đề và ý kiến ​​liên quan đến chính sách định giá carbon do Ủy ban Điều hành GX của chính phủ biên soạn. Liên quan đến thuế carbon, một trong những định giá carbon, nhiều ý kiến ​​cho rằng “cần phải chỉ ra mức giá ngay từ giai đoạn đầu để tăng khả năng dự đoán của các công ty”. Để đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050, cũng có ý kiến ​​cho rằng thời gian giới thiệu nên sớm hơn. Bộ Môi trường sẽ chia sẻ ý kiến ​​với các bộ và cơ quan liên quan và sử dụng chúng trong các cuộc thảo luận về thiết kế chi tiết về định giá các-bon.

    Zalo
    Hotline