Motive Fuels đóng cửa hai trạm tiếp nhiên liệu hydro ở London

Motive Fuels đóng cửa hai trạm tiếp nhiên liệu hydro ở London

    Motive Fuels hôm thứ Ba (2/<>) thông báo sẽ đóng cửa hai trạm tiếp nhiên liệu hydro ở London, Anh, cho biết họ đang tập trung lại hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình vào việc tiếp nhiên liệu cho xe thương mại.

    động cơ-nhiên liệu-đóng cửa-hai-london-hydro-tiếp nhiên liệu-trạm

    Các nhà ga tại Rainham và Teddingham sẽ đóng cửa vào ngày 26/2023/<>. Motive cho biết sau khi đánh giá gần đây về hiệu suất nhà ga của mình, họ không thấy "đủ nhu cầu để hỗ trợ đầu tư cần thiết để tiếp tục hoạt động của trạm".

    Zalo
    Hotline