Một số thông tin về thủy điện

Một số thông tin về thủy điện

  Một số thông tin về thủy điện

  Đập Melton Hill trên sông Clinch ở Đông Tennessee có thể tạo ra năng lượng lên tới 79 megawatt cho Cơ quan quản lý Thung lũng Tennessee. Nhà cung cấp hình ảnh: Jason Richards / ORNL, Cục Năng lượng Hoa Kỳ

  The facts behind hydropower
  Để nâng cao hơn nữa những lợi ích tiềm năng từ nguồn thủy điện của quốc gia, các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge đã phát triển và duy trì một nền tảng kỹ thuật số năng lượng nước toàn diện được gọi là HydroSource thông báo cho các bên liên quan chính về chi phí phát triển và vận hành, các mối quan tâm về môi trường và các yêu cầu cấp phép.

  Thủy điện chiếm gần 7% tổng lượng điện được tạo ra ở Hoa Kỳ và cung cấp khả năng khởi động nhanh trong thời gian mất điện và khả năng tích trữ điện cho các giai đoạn có nhu cầu cao.

  HydroSource cung cấp thông tin cập nhật về các công trình thủy điện và cơ sở hạ tầng, các mô hình và hình ảnh trực quan cho sự phát triển trong tương lai cũng như các công cụ phân tích để hiểu rõ hơn về cách thức và địa điểm thủy điện có thể được thực hiện trên khắp Hoa Kỳ.

  Debjani Singh của ORNL cho biết: “Chúng tôi tạo ra nền tảng kỹ thuật số này để cho phép các bên liên quan, bao gồm các nhà phát triển và vận hành thủy điện, các cơ quan phi chính phủ và các nhóm vận động chính sách, và các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. "Tất cả chúng ta đều mong muốn điều giống nhau - phát triển năng lượng bền vững, đáng tin cậy đồng thời bảo vệ môi trường."

  Zalo
  Hotline