Một số hình ảnh triển lãm hàng không Việt Nam 2022 tại sân bay Vân Đồn

Một số hình ảnh triển lãm hàng không Việt Nam 2022 tại sân bay Vân Đồn

  Một số hình ảnh triển lãm hàng không Việt Nam 2022 tại sân bay Vân Đồn do hãng bay chuyên cơ cao cấp Sun Air tổ chức, diễn ra vào ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2022.

  Nguồn ảnh: Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, CEO @ Sun Hospitality Group - SUNGROUP

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  Zalo
  Hotline