MOL và JX phát triển chuỗi giá trị CCS giữa Nhật Bản và Úc

MOL và JX phát triển chuỗi giá trị CCS giữa Nhật Bản và Úc

  MOL và JX phát triển chuỗi giá trị CCS giữa Nhật Bản và Úc
  Công ty vận tải Nhật Bản Mitsui O.S.K. Lines (MOL) và công ty năng lượng đồng hương JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation (JX) đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) để phát triển chuỗi giá trị thu hồi và lưu trữ carbon dioxide (CCS) giữa Nhật Bản và Australia, bao gồm cả vận chuyển carbon bằng đường biển dioxit (CO2).


  MOL
  Như đã giải thích, Biên bản ghi nhớ tập trung vào việc thiết lập chuỗi giá trị CCS bằng cách thu giữ CO2 phát ra từ nhà máy lọc dầu ENEOS và các ngành công nghiệp lân cận ở Nhật Bản, vận chuyển bằng tàu chở CO2 đến Cảng Bonython ở Úc, bơm và lưu trữ tại kho lưu trữ đã chọn địa điểm.

  MOL và JX sẽ cùng thực hiện các nghiên cứu sau:

  Để lựa chọn phương tiện vận chuyển CO2 hóa lỏng phù hợp với điều kiện tại các cảng ở Nhật Bản và Australia cũng như khoảng cách và khối lượng vận chuyển CO2 dự kiến cũng như ước tính chi phí vận tải biển;
  Để ước tính chi phí của toàn bộ chuỗi giá trị CCS giữa Nhật Bản và Australia;
  MOL sẽ tập trung chủ yếu vào mục tiêu đầu tiên, trong khi vai trò của JX sẽ tập trung vào mục tiêu thứ hai.
  Thông qua Biên bản ghi nhớ, MOL và JX có kế hoạch đẩy nhanh các sáng kiến của mình nhằm xây dựng chuỗi giá trị CCS và góp phần hiện thực hóa một xã hội trung hòa carbon.

  CCS là công nghệ tách và thu giữ CO2 phát ra từ các hoạt động công nghiệp và lưu trữ nó trong hệ tầng địa chất ngầm ổn định.

  Nó đại diện cho một phương tiện hiệu quả để hiện thực hóa một xã hội trung hòa carbon và đang thu hút sự chú ý như một cách tiếp cận thực tế nhằm thúc đẩy quá trình khử cacbon, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp nơi việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo là khó khăn.

  Vào tháng 10 năm ngoái, MOL đã hợp tác với công ty đồng hương Cosmo Oil để nghiên cứu vận tải đường biển, với mục tiêu thiết lập chuỗi giá trị thu giữ và lưu trữ carbon dioxide, bao gồm việc tách, thu giữ, vận chuyển, phun và lưu trữ CO₂ thải ra từ các nhà máy lọc dầu của Cosmo Oil (nguồn phát thải).

  Gần đây hơn, chủ tàu Nhật Bản đã ký thỏa thuận dịch vụ với Công ty Điện lực Kansai (KEPCO) để tiến hành nghiên cứu khả thi về thiết kế tàu chở CO2 hóa lỏng cho chuỗi giá trị CCS. Các thỏa thuận này là một phần trong kế hoạch quản lý Blue Action 2035 của MOL nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh ít carbon/khử cacbon.

  Zalo
  Hotline