MOL nhận AiP cho thiết kế FSRU amoniac từ ClassNK

MOL nhận AiP cho thiết kế FSRU amoniac từ ClassNK

  Công ty vận tải biển Nhật Bản Mitsui OSK Lines (MOL) đã nhận được phê duyệt về nguyên tắc (AiP) từ tổ chức đăng kiểm ClassNK cho thiết kế một đơn vị lưu trữ nổi và tái hóa khí (FSRU) cho amoniac.

  Giày sneaker và

  MOL

  Như đã thông tin, thiết kế tàu do MOL và Công ty đóng tàu Mitsubishi, công ty con của Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) hợp tác phát triển.

  ClassNK đã tiến hành đánh giá thiết kế khái niệm của Amoniac FSRU dựa trên Phần N của Quy tắc khảo sát và đóng tàu thép dành cho tàu chở xô khí hóa lỏng, “Hướng dẫn cho các thiết bị nổi ngoài khơi để sản xuất, lưu trữ LNG/LPG, Giảm tải và tái sử dụng” và các quy tắc liên quan khác. Tổ chức phân loại đã kiểm tra việc đánh giá rủi ro có tính đến kết quả của nghiên cứu phân tán khí. Sau khi xác nhận nó tuân thủ các yêu cầu quy định, ClassNK đã cấp AiP.

  Giày sneaker và

  MOL

  Tháng 2 năm ngoái, MOL đã hoàn thành nghiên cứu khái niệm về FSRU amoniac. Khi đăng ký AiP này, MOL cùng với ClassNK và Mitsubishi Shipbuilding đã tiến hành nghiên cứu xác định mối nguy hiểm (HAZID) và xác định các mối nguy hiểm cũng như rủi ro của chúng để xem xét khi thiết kế FSRU amoniac.

  Trước HAZID, MOL đã tiến hành nghiên cứu về khả năng phân tán khí. Kết quả của nghiên cứu phân tán khí đã được sử dụng trong HAZID, cho phép nhóm HAZID đánh giá rủi ro một cách định lượng hơn và thu hẹp các biện pháp phòng ngừa cũng như biện pháp đối phó cụ thể chống rò rỉ amoniac. Công ty dự định sử dụng kiến ​​thức này để tiếp tục theo đuổi việc phát triển kinh doanh FSRU amoniac.

  FSRU là một cơ sở nổi được thiết kế dành cho khí hóa lỏng và được trang bị bể chứa cũng như cơ sở tái hóa khí để nhận khí hóa lỏng trên biển, làm bay hơi và đưa nó vào bờ. Nó cho phép lưu trữ và phân phối amoniac sinh học ở quy mô lớn.

  Bằng cách giới thiệu khái niệm FSRU amoniac, MOL hy vọng sẽ góp phần phát triển chuỗi giá trị amoniac như một loại nhiên liệu trung hòa carbon thay thế.

  Amoniac, chất không thải ra CO2 trong quá trình đốt cháy, dự kiến ​​sẽ được sử dụng rộng rãi như một nguồn năng lượng sạch để khử cacbon, trong khi việc phát triển các cơ sở trên bờ để lưu trữ và tái khí hóa là một thách thức.

  Gần đây, hãng vận tải này đã khởi động nghiên cứu khả thi về việc thiết lập chuỗi giá trị hydro và amoniac sạch có nguồn gốc từ các nguồn năng lượng tái tạo ở Thái Lan. Dự án đang được thực hiện với sự cộng tác của Cơ quan Phát điện Thái Lan (EGAT), Công ty Mitsubishi và Tập đoàn Chiyoda.

  Zalo
  Hotline