MOE Nhật Bản đã chọn một đơn ứng cử cho Dự án mô hình khử cacbon khu vực FY2022 bằng Phát điện thủy triều

MOE Nhật Bản đã chọn một đơn ứng cử cho Dự án mô hình khử cacbon khu vực FY2022 bằng Phát điện thủy triều

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  MOE Nhật Bản đã chọn một đơn ứng cử cho Dự án mô hình khử cacbon khu vực FY2022 bằng Phát điện thủy triều
  Bộ Môi trường (MOE), Nhật Bản, đã chọn một dự án cho "Dự án mô hình khử cacbon khu vực FY2022 bằng sản xuất điện từ thủy triều."

  1. Đề cương chương trình

  Sử dụng thực tế năng lượng tái tạo trên biển Sản xuất điện là một sáng kiến ​​quan trọng để thúc đẩy việc giới thiệu năng lượng tái tạo và tăng cường các biện pháp làm nóng lên toàn cầu. Đặc biệt, điện thủy triều có ưu điểm là phát điện ổn định quanh năm do chu kỳ thủy triều liên tục, ít ảnh hưởng đến hệ thống. Vì vậy, điều quan trọng là phải thiết lập các công nghệ và hệ thống phát điện thủy triều phù hợp với khu vực biển của Nhật Bản.

  Chương trình này nhằm đạt được mục đích sử dụng thực tế việc phát điện bằng thủy triều bằng cách nâng cao hiệu quả của các máy phát điện bằng thủy triều và giảm chi phí, đồng thời tạo ra các mô hình kinh doanh theo hướng thương mại hóa các hệ thống phát điện bằng thủy triều để đạt được triển vọng thương mại hóa.

  2. Kết quả sàng lọc

  Thời gian áp dụng: Từ 17/01/2022 đến 04/02/2022
  Ứng dụng đã chọn: Một
  Tên dự án: Dự án mô hình khử cacbon khu vực bằng phát điện thủy triều
  Đại diện tham gia: Kyuden Mirai Energy Company, Incorporated
  Đối tác tham gia: Hiệp hội Xúc tiến Cụm Công nghiệp Hàng hải Nagasaki
  Đề cương:
  Dự án nhằm đạt được mục đích sử dụng thực tế các công nghệ sản xuất điện bằng thủy triều phù hợp với Nhật Bản, tạo ra các mô hình kinh doanh phù hợp và thúc đẩy quá trình khử cacbon ở các khu vực bao gồm các đảo bị cô lập, qua đó góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Trong chương trình này, sẽ tiến hành trình diễn máy phát điện thủy triều với công suất cấp thương mại (1,1MW), và các mô hình kinh doanh và bảo trì sẽ được nghiên cứu. Ngoài ra, cộng sinh với cộng đồng địa phương, thực hiện đánh giá môi trường và thiết lập tiêu chuẩn cũng sẽ được cân nhắc.

  * Ở trên là thông tin tại thời điểm lựa chọn, có thể thay đổi dựa trên hướng dẫn của Ủy ban sàng lọc.

  Zalo
  Hotline