Mô hình Kinh doanh điện mặt trời của chúng tôi

Mô hình Kinh doanh điện mặt trời của chúng tôi

  Chúng tôi chia mảng kinh doanh điện mặt trời thành các phân khúc như sau

  [1] Dự án cánh đồng điện mặt trời trên mặt đất

  Chúng tôi tìm kiếm, phát triển và đầu tư dự án có công suất tối thiểu 40MW tương đương diện tích đất là 50 héc ta để phát triển mỗi dự án mặt đất


  [2] Dự án điện mặt trời nổi

  Chúng tôi tìm kiếm, phát triển và đầu tư dự án tối thiểu 40MW tương đương diện tích 100 héc ta mặt nước để phát triển mỗi dự án điện mặt trời nổi


  [3] Dự án điện mặt trời kết hợp nông nghiệp/nông trại

  Chúng tôi tìm kiếm, phát triển và đầu tư dự án tối thiểu 1,5 héc ta để tạo ra công suất 1MW kết hợp nông nghiệp công nghệ cao


  [4] Dự án điện mặt trời áp mái công nghiệp

  Chúng tôi tìm kiếm, phát triển và đầu tư vào dự án áp mái có mặt bằng mái tối thiểu là 3000m2 tương đương 0,5MW


  Zalo
  Hotline