Mô hình Kinh doanh Điện gió của chúng tôi

Mô hình Kinh doanh Điện gió của chúng tôi

  Chúng tôi chia mảng kinh doanh điện gió  thành các phân khúc như sau

  Dự án cánh đồng điện mặt trời trên mặt đất

  Chúng tôi tìm kiếm, phát triển và đầu tư dự án có công suất tối thiểu 40MW tương đương diện tích đất từ 12 đến 50 héc ta để phát triển mỗi dự án mặt đất

  Dự án cánh đồng điện mặt trời trên mặt biển gần bờ

  Chúng tôi tìm kiếm, phát triển và đầu tư dự án có công suất tối thiểu 500MW tương đương diện tích đất từ 600 đến 1200 héc ta để phát triển mỗi dự án mặt biển gần bờ

  Dự án Sản xuất tua bin điện gió công suất nhỏ

  Chúng tôi tìm kiếm địa phương có cơ chế đầu tư ưu đãi và tìm kiếm vị trí đất công nghiệp để đầu tư nhà máy sản xuất tua bin điện gió công suất nhỏ. Loại tua bin điện gió công suất nhỏ này lắp đặt trực tiếp tại hộ gia đình hoặc nhà máy sản xuất phát điện 24/7 thay thế điện lưới. Tua bin có công suất nhỏ hơn 1MW

  Dự án cánh đồng điện gió xa bờ

  Chúng tôi tìm kiếm, phát triển và đầu tư dự án có công suất tối thiểu 5GW tương đương diện tích đất từ 2000 héc ta để phát triển mỗi dự án mặt biển xa bờ

  SEAWIND and IBERDROLA become partners for offshore wind projects in Poland - Fritz Kaiser Group

  Zalo
  Hotline