Mizuho ra mắt khuôn khổ hỗ trợ các dự án xanh trong các lĩnh vực chuyển đổi carbon có rủi ro cao

Mizuho ra mắt khuôn khổ hỗ trợ các dự án xanh trong các lĩnh vực chuyển đổi carbon có rủi ro cao

  Công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng có trụ sở tại Tokyo Mizuho đã công bố một loạt sáng kiến ​​tập trung vào khí hậu, bao gồm giới thiệu một khuôn khổ mới nhằm hỗ trợ tích cực hơn các dự án xanh cho khách hàng ở các khu vực có rủi ro cao trong các lĩnh vực liên quan đến carbon và mở rộng việc giảm phát thải được tài trợ tạm thời. nhằm vào lĩnh vực ô tô và vận tải hàng hải.

  Mizuho ra mắt khuôn khổ hỗ trợ các dự án xanh trong các lĩnh vực chuyển đổi carbon có rủi ro cao

  Khung dự án xanh mới, là một phần trong chính sách ứng phó của Mizuho đối với các khu vực có rủi ro cao, sau khi giới thiệu khung hỗ trợ chuyển đổi mới vào đầu năm nay nhằm giúp công ty chủ động cung cấp tài chính hơn để hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh doanh của khách hàng.

  Mặc dù khuôn khổ ban đầu tập trung vào việc hỗ trợ khách hàng bằng cách xác minh rằng các chiến lược chuyển đổi của họ đáp ứng các tiêu chí về độ tin cậy và minh bạch của Mizuho, ​​nhưng bản cập nhật sẽ mở rộng khuôn khổ để cho phép hỗ trợ tích cực hơn cho các dự án có thể được xác nhận là “dự án xanh”. Tiêu chí xác nhận để đánh giá các dự án xanh bao gồm các yếu tố được khuyến nghị thông qua Nguyên tắc cho vay xanh của Hiệp hội thị trường cho vay và bao gồm việc sử dụng tiền vay, có quy trình xác định tính đủ điều kiện của các mục tiêu và dự án môi trường, quản lý và theo dõi tiền vay, báo cáo và minh bạch, và chính sách của khách hàng để giải quyết các rủi ro trong quá trình chuyển đổi.

  Các mục tiêu phát thải được tài trợ mới của Mizuho bao gồm các mục tiêu giảm 38% lượng phát thải Phạm vi 1 và 2 từ lĩnh vực ô tô vào năm 2030 trên cơ sở năm 2021 và lượng phát thải “sử dụng các sản phẩm đã bán” của Phạm vi 3 từ ngành này xuống 31% - 43% và đạt được điểm điều chỉnh khí hậu từ 0% trở xuống, với toàn bộ danh mục đầu tư phù hợp với quỹ đạo khử cacbon vào năm 2030 cho lĩnh vực vận tải hàng hải, tập trung vào hoạt động tàu thuyền, vốn chiếm phần lớn đáng kể lượng khí thải của ngành.

  Công ty đã đặt ra các mục tiêu giảm phát thải được tài trợ tạm thời cho các ngành điện, dầu khí và than nhiệt. Mizuho cho biết cũng đặt mục tiêu đặt ra cho lĩnh vực thép và bất động sản trong năm nay, sẽ công bố vào đầu năm 2024.

  Zalo
  Hotline