Mitsui O.S.K. Lines biến Hokutaku thành công ty con hợp nhất/tăng cường hợp tác trong việc bảo trì năng lượng gió ngoài khơi

Mitsui O.S.K. Lines biến Hokutaku thành công ty con hợp nhất/tăng cường hợp tác trong việc bảo trì năng lượng gió ngoài khơi

    Mitsui O.S.K. Lines thông báo vào ngày 10 rằng họ đã ký kết liên minh vốn với Kitataku (Thành phố Asahikawa, Hokkaido, chủ tịch: Yukari Yoshida), công ty bảo trì máy phát điện gió lớn nhất. Vào ngày 9, chúng tôi đã mua lại phần lớn số cổ phiếu đang lưu hành và biến nó thành công ty con hợp nhất. Bằng cách kết hợp kiến ​​thức của Hokutaku về bảo trì năng lượng gió trên bờ với khả năng vận chuyển ngoài khơi của MOL, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì toàn diện cho năng lượng gió ngoài khơi.

    Hai công ty đã bắt đầu thảo luận về các hoạt động kinh doanh liên quan đến sản xuất điện gió vào năm 2017 và trong những năm gần đây đã tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng gió ngoài khơi.

    Zalo
    Hotline