MIGHT cho biết 'Sinh khối thành năng lượng' có thể giúp Malaysia đạt được các mục tiêu về năng lượng xanh

MIGHT cho biết 'Sinh khối thành năng lượng' có thể giúp Malaysia đạt được các mục tiêu về năng lượng xanh

  MIGHT cho biết 'Sinh khối thành năng lượng' có thể giúp Malaysia đạt được các mục tiêu về năng lượng xanh

  Reuters filepix chỉ dành cho mục đích minh họa

  KUALA LUMPUR (2/9) Chương trình chuyển đổi năng lượng mới của Malaysia thông qua “sinh khối thành năng lượng” (BTE) dự kiến ​​sẽ giúp cung cấp năng lượng xanh cho đất nước để sử dụng trong tương lai, theo Nhóm Công nghiệp-Chính phủ Malaysia về Công nghệ cao (MIGHT ).

  Một dự án do Nhóm Chiến lược EMOG và MIGHT dẫn đầu sử dụng phương pháp này có thể giúp giảm thiểu khí nhà kính (GHG) và đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững (SDG), cũng như mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học.

  MIGHT cho biết trong một tuyên bố rằng sáng kiến ​​này là một mục tiêu dài hạn và là sự đổi mới thương hiệu của một chương trình có tên "Tính bền vững của ngành công nghiệp dầu cọ và tính cạnh tranh toàn cầu", phù hợp với Chính sách năng lượng quốc gia mới 2040.

  Để đảm bảo sự thành công của chương trình, một Thỏa thuận Dịch vụ Chuyên nghiệp Chính (MPSA) đã được ký kết vào tháng 12 năm ngoái giữa MIGHT và đối tác chiến lược ban đầu là Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Tenaga Nasional Bhd (TNB), EMOG Renewable Energy Sdn Bhd (ERESB) và Wilgate Sdn Bhd, cùng với hai đối tác chiến lược mới - Kulim Plantation Malaysia Bhd và Universiti Malaya.

  Thỏa thuận nhằm thực hiện một nghiên cứu khả thi đối với các dự án lớn tại các địa điểm chiến lược trong cả nước đã được xác định như Sarawak Hub với Wilgate Sdn Bhd và Southern Hub (Johor) với Kulim Malaysia Bhd.

  “Hai thỏa thuận bảo mật với các bên liên quan chính là Kulim Malaysia Bhd và Wilgate Sdn Bhd đã được niêm phong. Các thỏa thuận này cho thấy cam kết của các bên liên quan trong việc thực hiện dự án ở cấp quốc gia.

  Chủ tịch và giám đốc điều hành của MIGHT Datuk Mohd Yusoff Sulaiman cho biết: “Các mối quan hệ kết hợp sử dụng phương pháp tiếp cận 'Quintuple Helix', tập trung vào sự hợp tác và tích hợp giữa các khu vực khác nhau trong chính phủ, ngành công nghiệp, trường đại học và cộng đồng để tạo ra một môi trường thuận lợi. .

  Zalo
  Hotline