Máy biến áp sử dụng dầu cách điện gốc dầu thực vật có lợi ích/chi phí lớn về an toàn và môi trường

Máy biến áp sử dụng dầu cách điện gốc dầu thực vật có lợi ích/chi phí lớn về an toàn và môi trường

    Nới lỏng một phần các quy định về lắp đặt thiết bị chữa cháy, đạt được thông qua việc phối hợp vận chuyển và giao hàng

     Vào cuối tháng 3, các hạn chế về việc sử dụng dầu thực vật làm dầu cách điện cho máy biến áp trong nhà theo Đạo luật dịch vụ chữa cháy đã được nới lỏng một phần. Dầu thực vật có khả năng chống cháy cao và ít bắt lửa nên không cần lắp đặt hệ thống chữa cháy cố định vốn là quy định bắt buộc từ trước đến nay. Nó cũng giúp giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2). Hội đồng mạng lưới truyền tải và phân phối điện chịu trách nhiệm vận động hành lang các tổ chức liên quan để bãi bỏ quy định và làm việc với các nhà sản xuất dầu thực vật để thu thập dữ liệu chứng minh sự an toàn của dầu.

    Zalo
    Hotline