Mặt sau tiếp xúc năng lượng mặt trời đánh bại mono PERC ở khả năng tạo ra năng lượng trọn đời

Mặt sau tiếp xúc năng lượng mặt trời đánh bại mono PERC ở khả năng tạo ra năng lượng trọn đời

  Một phân tích mới cho thấy năng lượng mặt trời tiếp xúc ngược cho thấy mức tăng sản lượng năng lượng trung bình trong suốt vòng đời là 16,0% so với mono PERC. Bài báo cũng cho biết tiếp xúc ngược có thời gian hoàn vốn trung bình ngắn hơn 9,7% và LCOE thấp hơn 10,7% trên tất cả các địa điểm được mô hình hóa.

  Giày sneaker và

  Hình ảnh: Exawatt

  Một báo cáo mới từ công ty nghiên cứu và tư vấn Exawatt xem xét và đối chiếu các thông số mô-đun chính trên nhiều công nghệ khác nhau để đánh giá giá trị tiềm năng mà các công nghệ này có thể mang lại cho các ứng dụng dân dụng và thương mại. Báo cáo, do Molly Morgan và Alex Barrows của Exawatt biên soạn, dựa trên các phân tích từ Công nghệ năng lượng mặt trời và Dịch vụ chi phí của công ty.

  Bài báo tiết lộ rằng, trong mô hình được thực hiện, các công nghệ tiếp xúc ngược (xBC), heterojunction (HJT) và tiếp xúc thụ động oxit đường hầm (TOPCon) có thể cho thấy những cải tiến có ý nghĩa trong việc tạo ra năng lượng trọn đời so với các công nghệ tiếp xúc sau bộ phát thụ động đơn (PERC). Thông qua các bài tập mô hình chi tiết, tài liệu đánh giá cách xBC, HJT và TOPCon góp phần tăng cường tạo ra năng lượng sạch và tiết kiệm tài chính tiềm năng tùy thuộc vào các thông số hệ thống cụ thể.

  Trong cả hai kịch bản mô hình hóa hệ thống dân dụng và thương mại, các tác giả nhận thấy xBC nổi bật là hệ thống có hiệu suất cao nhất, cho thấy mức tăng trung bình là 16,0% so với PERC đơn, trong khi HJT và TOPCon mang lại mức tăng sản lượng lần lượt là 11,4% và 8,2%.

  Giày sneaker và

  Tỷ lệ phần trăm tăng trưởng trong sản xuất năng lượng tại các quốc gia châu Âu quan trọng theo công nghệ, so với mono PERC (Dân dụng – 5 kWp). Dữ liệu: CRU/Exawatt. Lưu ý: Tỷ lệ phần trăm tăng trưởng trong sản xuất năng lượng trọn đời được mô hình hóa bằng hệ thống có tuổi thọ 30 năm. Tỷ lệ tăng trưởng sản xuất năng lượng được trình bày cho các công nghệ xBC, TOPCon và HJT so với mono PERC – xBC mang lại mức tăng trưởng lớn nhất trong sản xuất năng lượng trên tất cả các địa điểm được mô hình hóa.

  Hơn nữa, sách trắng đi sâu vào lợi nhuận của các cơ sở dân dụng và thương mại thông qua đánh giá thời gian hoàn vốn và chi phí điện san bằng (LCOE). Mặc dù có mức giá cao, các công nghệ xBC, HJT và TOPCon cho thấy lợi nhuận tăng lên trong cả hai kịch bản mô hình so với PERC đơn sắc chính thống trước đây. Trong số các công nghệ này, xBC nổi lên là công nghệ tiên phong, tự hào có thời gian hoàn vốn ngắn hơn trung bình 9,7% và LCOE thấp hơn 10,7% trên tất cả các địa điểm được mô hình hóa.

  Giày sneaker và

  Tiết kiệm thời gian hoàn vốn tại các quốc gia châu Âu quan trọng so với mono PERC (dân dụng 5 kWp). Dữ liệu: CRU/Exawatt. Lưu ý: Thời gian hoàn vốn được mô hình hóa bằng hệ thống có tuổi thọ 30 năm. xBC cung cấp khả năng tiết kiệm thời gian hoàn vốn lớn nhất trên tất cả các địa điểm được mô hình hóa.

  Giày sneaker và

  Tiết kiệm LCOE ở các quốc gia EU chính so với mono PERC (C&I – 150 kWp). Dữ liệu: CRU/Exawatt. Lưu ý: LCOE được mô hình hóa bằng hệ thống có tuổi thọ 30 năm. xBC cung cấp mức tiết kiệm LCOE lớn nhất trên tất cả các địa điểm được mô hình hóa. Ảnh: Exawatt

  Mặc dù vẫn có thể đạt được mức giảm chi phí nhỏ trong ngành công nghiệp PV hiện tại, nhưng sách trắng nêu rõ rằng những mức giảm này tương đối nhỏ so với mức tăng hiệu quả tiềm năng do các công nghệ tiên tiến mang lại. Hiệu suất mô-đun cao là chìa khóa để giảm chi phí hệ thống trên mỗi watt, thời gian hoàn vốn và LCOE, vì nó có thể giảm chi phí trên mỗi watt của nhiều chi phí không phải mô-đun chính như nhân công và lắp đặt.

  Sách trắng nhấn mạnh tầm quan trọng đối với các nhà phân phối, đơn vị lắp đặt và chủ sở hữu hệ thống trong việc nắm bắt giá trị của các công nghệ hiệu suất cao để đưa ra quyết định sáng suốt về công nghệ nào có giá trị lớn nhất cho một ứng dụng cụ thể.

  Các tác giả kết luận rằng khi ngành công nghiệp tiếp tục ưu tiên cải thiện hiệu suất hơn là giảm chi phí, việc áp dụng các công nghệ PV hiệu suất cao có thể mở đường cho hiệu quả nâng cao, tiết kiệm chi phí và các giải pháp năng lượng bền vững.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline