Masdar và JERA đấu thầu trong đợt mời thầu gió ngoài khơi sắp tới của Hoa Kỳ

Masdar và JERA đấu thầu trong đợt mời thầu gió ngoài khơi sắp tới của Hoa Kỳ

  Masdar và JERA đấu thầu trong đợt mời thầu gió ngoài khơi sắp tới của Hoa Kỳ


  Cục Quản lý Năng lượng Đại dương Hoa Kỳ (BOEM) đã sơ tuyển 16 công ty cho việc bán cho thuê Vịnh Carolina Long vào ngày mai (11 tháng 5). Trong số những cái tên trong danh sách các nhà thầu đủ điều kiện một lần nữa lại có các nhà phát triển dầu mỏ và các nhà phát triển gió ngoài khơi của châu Âu, hiện có sự tham gia của nhà phát triển Nhật Bản JERA và Masdar có trụ sở tại UAE.

  BOEM đã công bố ngày đấu giá năng lượng gió vào tháng 3, sau khi hoàn thành đánh giá môi trường và xác định 16 thực thể đủ điều kiện pháp lý, kỹ thuật và tài chính để tổ chức hợp đồng thuê gió thương mại tại Khu cho thuê Wilmington East ngoài khơi Bắc Carolina và Nam Carolina.

  Các công ty và liên hiệp BOEM được coi là đủ điều kiện để đấu thầu là:

  547 Năng lượng LLC
  Arevia Power LLC
  Avangrid Renewables, LLC
  BP US Offshore Wind Energy LLC
  Invenergy Long Bay Offshore LLC
  Carolina Offshore Wind LLC
  Năng lượng tái tạo Duke Wind, LLC
  EDF Renewables Development, Inc.
  JERA Renewables NA, LLC
  Masdar Offshore Wind Americas LLC
  MRP Trang trại gió ngoài khơi LLC
  Ørsted North America Inc.
  OW North America Ventures LLC
  RWE Offshore Wind Holdings, LLC
  Shell New Energies US LLC
  TotalEnergies Renewables Hoa Kỳ, LLC
  Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý rằng việc tham gia cuối cùng của các nhà thầu đủ điều kiện trong việc bán cho thuê phải đáp ứng các yêu cầu khác được nêu trong Thông báo bán hàng cuối cùng (FSN), bao gồm việc nộp Biểu mẫu tài chính của nhà thầu (BFF) trước ngày 11 tháng 4 và thanh toán 2 USD tiền đặt cọc dự thầu triệu đến ngày 25 tháng 4.

  Các nhà thầu đã nộp BFF và đặt cọc đấu giá đúng hạn sau đó được mời tham gia cuộc đấu giá thử nghiệm BOEM được tổ chức vào ngày 6 tháng 5, để chuẩn bị cho việc bán cho thuê dự kiến ​​vào ngày 11 tháng 5.

  Các nhà phát triển gió ngoài khơi sẽ có thể đấu thầu một hoặc cả hai lô đất cho thuê trong khu vực thuê, OCS-A 0545 và OCS-A 0546, cùng bao phủ 110.091 mẫu Anh ở Vịnh Carolina Long và có thể chứa ít nhất 1,3 GW của lắp đặt công suất gió ngoài khơi.

  Zalo
  Hotline