Masayoshi Kuroda, Tổng Giám đốc, Cục Chính sách Đất đai Quốc gia, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Đạt được một vùng đất quốc gia liền mạch thông qua các biện pháp tận dụng đặc điểm khu vực

Masayoshi Kuroda, Tổng Giám đốc, Cục Chính sách Đất đai Quốc gia, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Đạt được một vùng đất quốc gia liền mạch thông qua các biện pháp tận dụng đặc điểm khu vực

  Masayoshi Kuroda, Tổng cục trưởng Cục Chính sách đất đai quốc gia thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, đã trả lời phỏng vấn với các tờ báo chuyên ngành như Nikkan Kensetsu Kogyo Shimbun (ảnh). Giám đốc Kuroda, người nhậm chức vào ngày 16 tháng 8, đã chỉ ra rằng, khi chúng ta bước vào thời kỳ suy giảm dân số toàn diện, ``chúng ta cần các biện pháp để tận dụng các đặc điểm của khu vực.'' Để hiện thực hóa một “lãnh thổ quốc gia được kết nối liền mạch” như chủ trương trong kế hoạch hình thành đất quốc gia mới đã được Nội các phê duyệt vào tháng 7, chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp từ cả khía cạnh hữu hình và vô hình.

  Kế hoạch hình thành đất đai quốc gia nhằm mục đích xây dựng một mạng lưới kết nối liền mạch các khu vực và khu vực rộng lớn, tập trung vào "Hành lang trung tâm Nhật Bản" do Tuyến Chuo Shinkansen và Đường cao tốc Shin-Tomei tạo ra.

  Tổng giám đốc Kuroda cũng bày tỏ hy vọng đối với ngành xây dựng, cho biết: ``Ngành xây dựng, là ngành cốt lõi của mỗi khu vực, sẽ chịu trách nhiệm phát triển cơ sở hạ tầng làm tiền đề của quy hoạch.''

  Về sự phát triển của Tuyến Shinkansen Chuo, ông chỉ ra, ``Điều quan trọng là tạo ra một mạng lưới giao thông liền mạch tại mỗi ga trung gian.'' Ngay cả khi tàu đệm từ có thể rút ngắn thời gian di chuyển giữa các thành phố, nếu mạng lưới giao thông xung quanh các ga kém thì có thể không tận dụng được hết hiệu quả phát triển. Chúng tôi đang kêu gọi từng văn phòng phát triển khu vực xem xét mạng lưới giao thông xung quanh các ga trung gian trong kế hoạch khu vực diện rộng tiếp theo.

  Khi dân số tiếp tục giảm, chúng tôi cũng sẽ tăng cường các biện pháp để duy trì các dịch vụ như giao thông công cộng và cơ sở hạ tầng. Tổng giám đốc Kuroda chỉ ra rằng cần phải có “một bộ giá trị mới trong đó khu vực tư nhân đóng vai trò dẫn đầu trong khi hỗ trợ khu vực công”. Chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp giúp giải quyết các vấn đề địa phương và cải thiện sức hấp dẫn của khu vực, hướng tới việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số. 

  Yêu cầu ngân sách năm tài chính 2024 bao gồm chính sách tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng để thúc đẩy các ngành tăng trưởng như chất bán dẫn, nhằm “chuyển đổi cơ cấu công nghiệp”. Ông nói: “Đầu tiên, chúng tôi sẽ điều tra xem loại cơ sở hạ tầng nào là cần thiết và sau đó kết hợp nó vào các kế hoạch trên diện rộng của địa phương”.

  Zalo
  Hotline