Mainstream và đối tác địa phương AIT Corporation đã lắp đặt một LiDAR tại dự án trang trại điện gió ngoài khơi Bến Tre 500MW, ở Biển Đông của Việt Nam, cách bờ biển tỉnh Bến Tre 40 km ở độ sâu 25 mét.

Mainstream và đối tác địa phương AIT Corporation đã lắp đặt một LiDAR tại dự án trang trại điện gió ngoài khơi Bến Tre 500MW, ở Biển Đông của Việt Nam, cách bờ biển tỉnh Bến Tre 40 km ở độ sâu 25 mét.

    Mainstream và đối tác địa phương AIT Corporation đã lắp đặt một LiDAR tại dự án trang trại điện gió ngoài khơi Bến Tre 500MW, ở Biển Đông của Việt Nam, cách bờ biển tỉnh Bến Tre 40 km ở độ sâu 25 mét.
    Mainstream và đối tác địa phương AIT Corporation đã lắp đặt một LiDAR tại dự án trang trại điện gió ngoài khơi Bến Tre 500MW, ở Biển Đông của Việt Nam, cách bờ biển tỉnh Bến Tre 40 km ở độ sâu 25 mét.

    Zalo
    Hotline