Lượng khí thải CO2 bị bỏ qua do các thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí gây ra trong các nhà máy nhiệt điện than của Trung Quốc

Lượng khí thải CO2 bị bỏ qua do các thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí gây ra trong các nhà máy nhiệt điện than của Trung Quốc

  Trung Quốc đã thực hiện nhiều quy định về môi trường, bao gồm cả việc sử dụng rộng rãi các thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí (APCD) trong CFPP. Mặc dù APCD đã thành công trong việc giảm thiểu các chất gây ô nhiễm không khí nhưng mức tiêu thụ điện của chúng lại dẫn đến lượng khí thải carbon dioxide (CO2) gián tiếp. Mức độ phát thải CO2 này vẫn chưa chắc chắn, khiến các nhà nghiên cứu phải nghiên cứu sâu hơn về mối quan tâm môi trường bị bỏ qua này.

  Lượng khí thải CO2 bị bỏ qua do các thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí gây ra trong các nhà máy nhiệt điện than của Trung Quốc

  Nguồn:  Khoa học môi trường và Công nghệ sinh thái  (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100295

  Trong một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí  Khoa học Môi trường và Công nghệ Sinh thái , các nhà nghiên cứu từ Đại học Sơn Đông đã tiến hành nghiên cứu tiết lộ rằng tỷ lệ phát thải CO 2 của APCD  trong    từ CFPP đã tăng từ 0,12% năm 2000 lên 1,19% vào năm 2020. Đáng chú ý là các thiết bị khử lưu huỳnh là những tác nhân đóng góp chính, chiếm khoảng 80% lượng khí thải CO 2 của APCD  vào năm 2020, tiếp theo là các thiết bị loại bỏ bụi và khử nitrat.

  Các nhà nghiên cứu cũng dự đoán lượng khí thải CO 2 của APCD trong tương lai  theo các kịch bản khác nhau, nêu bật tác động đáng kể của tuổi thọ của CFPP đối với lượng khí thải. Họ xác định các tỉnh Nội Mông, Sơn Tây và Sơn Đông là những điểm nóng tiềm năng về lượng khí thải cao do các CFPP mới được xây dựng quy mô lớn.

  Để giải quyết vấn đề môi trường đang nổi lên này, các nhà nghiên cứu đã đề xuất nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng của APCD và cung cấp điện có hàm lượng carbon thấp thông qua năng lượng quang điện hoặc đốt sinh khối với than. Họ nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh giá tác động môi trường toàn diện để đảm bảo rằng các chính sách nhằm giảm thiểu chất gây ô nhiễm không khí không vô tình làm tăng lượng khí thải CO2  . Hơn nữa, khung phân tích của nghiên cứu cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các lĩnh vực phát thải nhiều khí thải khác, chẳng hạn như    và đốt rác thải.

  Điểm nổi bật

  • Lượng khí thải CO 2  do các thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí gây ra đã được định lượng.
  • Một bản kiểm kê phát thải CO 2 cấp nhà máy  được biên soạn.
  • Lượng phát thải trong tương lai theo các mục tiêu khí hậu đa dạng được mô phỏng.
  • Các điểm nóng về phát thải trong tương lai được xác định.

  Những phát hiện của nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các chiến lược tổng hợp để cân bằng việc giảm cả chất gây ô nhiễm không khí và   carbon . Những phát hiện này dự kiến ​​sẽ cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan trong ngành cũng như các nhà bảo vệ môi trường, mở đường cho các cách tiếp cận toàn diện và sáng suốt hơn để giải quyết các thách thức môi trường của Trung Quốc.

  Zalo
  Hotline