Lắp đặt cánh quạt tại Chubu Electric Power Co., Atsumi phong điện / 90 mét trên cao, làm việc cẩn thận

Lắp đặt cánh quạt tại Chubu Electric Power Co., Atsumi phong điện / 90 mét trên cao, làm việc cẩn thận

    Lắp đặt cánh quạt tại Chubu Electric Power Co., Atsumi phong điện / 90 mét trên cao, làm việc cẩn thận

    Ở độ cao khoảng 90 mét, việc lắp đặt các cánh quạt đang được tiến hành cẩn thận.
    Vào ngày 15, công việc lắp đặt một cánh quạt khổng lồ đã bắt đầu tại "Trang trại gió Atsumi" đang được xây dựng bởi Chubu Electric Power Co., Inc. ở thành phố Tahara, tỉnh Aichi. Cối xay gió thứ hai đang được tiến hành lắp đặt cẩn thận từng cái một bằng cần cẩu. Đến ngày 17, công việc sẽ được hoàn thành trên cả ba cánh quạt. Sau đó, công việc điện và vận hành thử sẽ được thực hiện và hoạt động sẽ bắt đầu vào mùa xuân này. An toàn là ưu tiên số một của chúng tôi khi chúng tôi làm việc để hoàn thành.

    Zalo
    Hotline