Lần thứ 4 trong năm tài chính 2013, khối lượng hợp đồng trên thị trường BL giảm hơn 80% / Giá cũng giảm, Kansai xuống dưới 10 yên

Lần thứ 4 trong năm tài chính 2013, khối lượng hợp đồng trên thị trường BL giảm hơn 80% / Giá cũng giảm, Kansai xuống dưới 10 yên

    Vào ngày 31, Sở giao dịch điện lực Nhật Bản (JEPX) đã công bố kết quả của thị trường phụ tải cơ sở (BL) thứ tư và cuối cùng vào năm 2023. Lần này, người bán không có nghĩa vụ phải tham gia và sự kiện chỉ được tiến hành dành cho các sản phẩm có thời hạn sử dụng một năm. Do điều kiện thị trường nhiên liệu đã dịu bớt và giá điện tương lai ổn định, giá hợp đồng đã giảm so với thời điểm trước ở cả khu vực Tokyo và Kansai. Ở Kansai, giá giảm xuống dưới 10 yên. Khối lượng hợp đồng cũng giảm hơn 80% so với thời điểm trước ở cả hai khu vực. Không có hợp đồng nào ở Kyushu.

    Zalo
    Hotline