Kyushu Electric Power làm mới nhà máy thủy điện 106 năm tuổi/Bắt đầu xây dựng nhà máy Kurokawa số 2, sử dụng lâu dài với FIP

Kyushu Electric Power làm mới nhà máy thủy điện 106 năm tuổi/Bắt đầu xây dựng nhà máy Kurokawa số 2, sử dụng lâu dài với FIP

    Công ty Điện lực Kyushu ngày 1 thông báo rằng họ đã bắt đầu công việc cải tạo nhà máy điện Kurokawa số 2 (thủy điện, công suất tối đa 1.800 kilowatt) tại Làng Minamiaso, tỉnh Kumamoto trong cùng ngày. Đã 106 năm kể từ khi nhà máy điện bắt đầu hoạt động vào năm 1918. Các thiết bị điện cũ và đường ống dẫn nước vận chuyển nước đến nhà máy điện sẽ được thay thế để có thể vận hành lâu dài theo hệ thống FIP (Feed-In Premium). Dự kiến ​​sẽ hoạt động trở lại vào tháng 3 năm 2027.

    Lượng nước sử dụng tối đa (9,6 mét khối/giây) và sản lượng tối đa không thay đổi. Đầu hiệu quả sẽ là 22,9 mét từ 23,1 mét.

    Zalo
    Hotline