Ký kết hợp đồng dự án với Công ty Đầu tư An Phúc Thịnh, Hà Nội và Vĩnh Phú Hải Phòng

Ký kết hợp đồng dự án với Công ty Đầu tư An Phúc Thịnh, Hà Nội và Vĩnh Phú Hải Phòng

  Ngày 20 tháng 4  n ăm 2021, tại Trụ sở Pacific Group, bà Phạm Thị Lan, đại diện Công ty Đầu tư An Phúc Thịnh Hà Nội và ông Nguyễn Quang Nam, đại diện công ty Vĩnh Phú Hải Phòng cùng đại diện Pacific Group là ông Nguyễn Văn Điệp, tổng giám đốc đã ký kết hợp đồng thực hiện dự án khu vực ĐBSCL

  Theo nội dung ký kết, Pacific Group xúc tiến đầu tư vào hệ thống cầu thép thế hệ mới với Nhật Bản và đàm phán với một số khu vực tại ĐBSCL để đầu tư dự án. Phía Công ty Đầu tư An Phúc Thịnh  Hà Nội và Vĩnh Phú Hải Phòng sẽ triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án

  An Phúc Thịnh là công ty đầu tư vào các mảng kinh doanh mới của nữ doanh  nhân Phạm Thị Lan. Vĩnh Phú là doanh nghiệp đóng tại Thành phố Hải Phòng, chuyên thực hiện các dự án hạ tầng cầu đường, đường nội bộ khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển cho các chủ đầu tư trong nước và quốc tế

  Hưởng ứng chính sách kêu gọi đầu tư về hạ tầng cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long của Chính phủ Việt Nam, Pacific Group hiện đang xúc tiến đầu tư hạ tầng cảng biển, khu công nghiệp, đường cao tốc thế hệ mới, cầu thép thế hệ mới và đường giao thông dùng công nghệ mới của Nhật Bản, thi công nhanh, tiết kiệm vật liệu. Pacific Group đã ký kết với các nhà đầu tư Nhật Bản để triển khai dự án tại Việt Nam

  Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ký kết

  On April 20, 2021, at Pacific Group Headquarters, Ms. Pham Thi Lan, Representative of An Phuc Thinh Hanoi Investment Company and Mr. Nguyen Quang Nam, Representative of Vinh Phu Hai Phong Company and representatives of Pacific Group were Mr. Nguyen Van Diep, General Director has signed a contract to implement the project in the Mekong Delta region

  According to the signed content, Pacific Group promotes investment in a new generation steel bridge system with Japan and negotiates with some regions in the Mekong Delta to invest in the project. An Phuc Thinh Investment Company in Hanoi and Vinh Phu Hai Phong will carry out the steps of investment preparation and project implementation.

  Responding to the policy of calling for investment in infrastructure for the Mekong Delta region of the Government of Vietnam, Pacific Group is currently promoting investment in seaport infrastructure, industrial parks, new-generation highways, and bridges. new generation steel and roads use new technology, fast construction, save materials. Pacific Group has signed with Japanese investors to implement projects in Vietnam

  Below are some pictures of the signing ceremony

   

   

  Zalo
  Hotline