Ký kết hiệp định vay cho dự án điện gió trên bờ tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam (Tài chính đầu tư khu vực tư nhân): Góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua dự án năng lượng tái tạo

Ký kết hiệp định vay cho dự án điện gió trên bờ tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam (Tài chính đầu tư khu vực tư nhân): Góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua dự án năng lượng tái tạo

  Ký kết hiệp định vay cho dự án điện gió trên bờ tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam (Tài chính đầu tư khu vực tư nhân): Góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua dự án năng lượng tái tạo

  photo


  Nhà máy điện

  Vào ngày 20 tháng 12 năm 2022, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết một thỏa thuận cho vay tài chính dự án với Công ty Cổ phần Điện gió BIM để cung cấp tới 25 triệu đô la Mỹ cho một dự án điện gió trên bờ tại tỉnh Ninh Thuận, miền nam Việt Nam, với diện tích tổng công suất 88 MW. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu hành động về khí hậu và năng lượng sạch bằng cách bù đắp khoảng 215.000 tấn carbon dioxide mỗi năm.

  Bên vay khoản vay này sẽ là một công ty dự án được tài trợ bởi BIM Energy Holding Corporation, công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn BIM, một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, và ACEN Vietnam Investments Pte. Ltd., công ty con của ACEN CORPORATION (ACEN). ACEN là nền tảng năng lượng được niêm yết của Ayala Corporation, một trong những tập đoàn lớn ở Philippines. Khoản vay được đồng tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các tổ chức tài chính khác (Hong Kong Mortgage Corporation Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ING bank, và Cathay United Bank).

  Chính phủ Việt Nam ước tính nhu cầu điện của đất nước sẽ tăng 9,1% mỗi năm trong giai đoạn 2020 và 2030, đặc biệt là nhu cầu điện sẽ tăng mạnh trong những năm tới do sự phục hồi kinh tế của đất nước sau đại dịch COVID-19. Bất chấp nhu cầu ngày càng tăng này, chính phủ đặt mục tiêu giảm 9% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030—so với kịch bản cơ sở không có các biện pháp biến đổi khí hậu—và đã áp dụng năng lượng tái tạo như một biện pháp cụ thể. Do đó, để đạt được sự gia tăng cả về cung cấp điện và khả năng chống chịu khí hậu, chính phủ đã đặt mục tiêu trong kế hoạch phát triển điện của họ là các nguồn tái tạo chiếm 15-20% công suất phát điện vào năm 2030—khoảng 125-130 GW. Trong đó, 6.000 MW sẽ được cung cấp từ các dự án điện gió (khoảng 5% công suất phát điện cả nước vào năm 2030 theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia VII điều chỉnh), tận dụng nguồn điện gió dồi dào của Việt Nam ở vùng núi và dọc bờ biển. .

  Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam, ít có tiền lệ cho các dự án do khu vực tư nhân dẫn đầu được tài trợ bởi các công ty trong nước hoặc nước ngoài, và việc thiếu vốn để giới thiệu năng lượng tái tạo là một vấn đề. Theo nghĩa đó, dự án này có thể là một trường hợp điển hình cho các dự án điện gió do tư nhân thực hiện trong tương lai trong nước, cùng với dự án điện gió đầu tiên của JICA sử dụng tài chính dự án tại Việt Nam, “Dự án điện gió trên bờ tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.”

  Dự án này sẽ đóng góp cho SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững) Mục tiêu 7 (Năng lượng sạch và hợp túi tiền), 13 (Hành động vì khí hậu) và 17 (Quan hệ đối tác vì các mục tiêu). Nó cũng sẽ đóng góp cho Sáng kiến cho vay và đầu tư nước ngoài cho ASEAN(*1), được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-ASEAN vào ngày 4 tháng 11 năm 2019.

  JICA đã và đang hỗ trợ giới thiệu năng lượng tái tạo tại Việt Nam thông qua các dự án như “Dự án điện gió trên bờ tỉnh Quảng Trị tại Việt Nam,” dự án PSIF của JICA; “Dự án năng lượng mặt trời B. Grimm Việt Nam-Phú Yên,” một tiểu dự án của “Quỹ cơ sở hạ tầng tư nhân hàng đầu châu Á (LEAP),” do JICA tài trợ và ADB quản lý; và “Dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo,” dự án vốn vay ODA của JICA. JICA khuyến khích phát triển hơn nữa lĩnh vực năng lượng tái tạo của đất nước thông qua dự án này.

  Zalo
  Hotline