Ký hợp đồng phát triển khu phức hợp Chisato Baria theo kiến trúc châu Âu đương đại

Ký hợp đồng phát triển khu phức hợp Chisato Baria theo kiến trúc châu Âu đương đại

  Ký hợp đồng phát triển khu phức hợp Chisato Baria theo kiến trúc châu Âu đương đại 

  Ngày 24 tháng 9 năm 2021, đại diện Pacific Group bà Chisato Horiuchi, Thành viên sáng lập và Phân vụ Phát triển Dự án đã ký kết hợp đồng phát triển khu phức hợp mang tên Chisato Baria có quy mô cao 35 tầng, gồm 2 tháp có các công năng trung tâm thương mại và các tiện ích hiện đại và chung cư cao cấp.

  CHISATO BARIA, kiến trúc phức hợp đương đại châu Âu tại thành Bà Rịa 
  Pacific Group và ông Huỳnh Văn Trường đã ký kết thỏa thuận phát triển dự án nhằm gây quỹ phát triển Chisato Baria với kiến trúc Châu Âu hiện đại trên diện tích đất 6100m2 tại phường Phước Trung, TP Bà Rịa.

  Pacific Group với vai trò là nhà phát triển dự án sẽ cùng các nhà đầu tư Nhật Bản và nhà đầu tư quốc tế đầu tư phát triển dự án, dự kiến cung ứng căn hộ cho thị trường vào quý 3 năm 2024 nếu quy trình xin cấp phép diễn ra thuận lợi. 

  BUSINESS AGREEMENT ON PROJECT DEVELOPMENT

  THỎA THUẬN  HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

  CHISATO BARIA

  Project Developer

  Nhà phát triểnr: Pacific Group Co Ltd

   

  Project Land Owner:

  Chủ đất: Huynh Van Truong

   

  Achitecture Design and Project Management:

  Thiết kế kiến trúc và Quản lý dự án: S+A, Portugal or equivalent

   

  Operator (tentatively or equivalent)

  Quản lý và khai thác (dự kiến tương đương): CBRE or Savills

   

  September 2021

  Twin Towers in Banks of Shumida river - Asakusa- Tokyo | Japan Reference

  Introduction

  Giới thiệu

  Baria Vungtau is in Southeast and about 2 hours driving from Ho Chi Minh City. Annually Baria Vungtau receive from 15 to 20 million tourist. Vungtau beach city has tourism history more than 100 years since French colonial time.

  Baria Vungtau is a hub of heavy ndustries, international seaport Cai Mep Thi Vai, Long Son, oil & gas, petrochemical. Income of workers in industrial sector, tourism sectors are very high thus the need to buy house is high. On September 23 2021, Vietnam president visited New York and witnessed the singing of investment of U.S.A Quantum Corporation to pour 40 billion US$ into Baria Vungtau to develop large seaport, LNG power plants and so on. This will create a lot of jobs and attract buyers of apartments in the capital city of this province, Baria City where we will develop the complex of Chisato Baria.

  We invite finance investors to join this project CHISATO BARIA, a two tower apartment complex, as equity partner and lenders. The Chisato Baria locates in the capital city of Baria Vungtau, Baria City at very good location.

  Baria Vungtau nằm ở phía Đông Nam và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 giờ lái xe. Hàng năm Baria Vungtau đón từ 15 đến 20 triệu lượt khách du lịch. Thành phố biển Vũng Tàu có lịch sử du lịch hơn 100 năm từ thời Pháp thuộc.

  Baria Vungtau là trung tâm công nghiệp nặng, cảng biển quốc tế Cái Mép Thị Vải, Long Sơn, dầu khí, hóa dầu. Thu nhập của người lao động khu vực công nghiệp, du lịch rất cao nên nhu cầu mua nhà ở cao.

  Chúng tôi mời các nhà đầu tư tài chính tham gia dự án CHISATO BARIA, một khu phức hợp căn hộ hai tháp, với tư cách là đối tác cổ phần và nhà đầu tư vốn. The Chisato Baria tọa lạc tại thủ đô Baria Vungtau, Thành phố Baria tại một vị trí rất tốt. Ngày 23/9/2021, Chủ tịch Việt Nam đã đến thăm New York và chứng kiến sự đầu tư của Tập đoàn USA Quantum Corporation khi rót 40 tỷ USD vào Baria Vungtau để phát triển cảng biển lớn, nhà máy điện LNG, v.v. Điều này sẽ tạo ra rất nhiều việc làm và thu hút người mua căn hộ tại thành phố thủ phủ của tỉnh này, Thành phố Baria, nơi chúng tôi sẽ phát triển khu phức hợp Chisato Baria

  Brief information of the project Chisato Baria

  Total area: 6139 m2 to be designed and built 35 stories with two towers 

  Location: Phuoc Hung ward, Baria City, Baria Vungtau province

  Location map: 

  Ground breaking: 2th quarter of 2022

  Complex type: apartment complex including commercial centers and other modern living faciltiies, 25 stories with two towers

  Capital: 3000 billion VND (130 million US$)

  Equity; 30%. Loan 70%

  Land contribution of 45% equity

  Project development know how contribution to 5% of equity

  New equity investor to hold 50%. New equity investor will arrange fund for land ower and devleoper equity % with interest rate of 7% per year

  Project announcement and signing development contract: September 2021

  Call for equity investor and lender: September 2021 to June 2022

  Design and licensing: September 2021 to October 2022

  Thông tin sơ lược về dự án Chisato Baria

  Tổng diện tích: 6139 m2 dự kiến thiết kế và xây 35 tầng gồm 2 tháp

  Vị trí: Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Bản đồ địa điểm:

  Động thổ: Quý 2 năm 2022

  Loại hình phức hợp: khu chung cư bao gồm trung tâm thương mại và các tiện ích sống hiện đại khác, cao 25 tầng với hai tòa tháp

  Tổng vốn đầu tư:3000 tỷ đồng (130 triệu đô la Mỹ)

  Vốn chủ; 30%. Vốn vay: 70%

  Đất góp 45% vốn chủ sở hữu

  Phát triển dự án biết cách đóng góp vào 5% vốn chủ sở hữu

  Nhà đầu tư cổ phần mới nắm giữ 50%. Nhà đầu tư cổ phần mới sẽ thu xếp vốn cho chủ sở hữu đất và chủ sở hữu cổ phần với lãi suất 7% / năm

  Công bố dự án và ký hợp đồng phát triển: Tháng 9 năm 2021

  Kêu gọi nhà đầu tư cổ phần và người cho vay: Tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022

  Thiết kế và cấp phép: Tháng 9 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022Contact

  Liên hệ

  Mr. Le Ngoc Anh Minh

  Mobile: +84 93 691 7386. Email: tarominh@gmail.com

  Mr. Alber Ma

  Mobile: +84 91 314 4400,  Email: Savinagroup@gmail.com

  Mr. Huynh Van Truong

  Mobile: +84 90 369 7679

  Pacific Group Co Ltd

  Unit 101, Royal Kim Son, 112 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh, Vietnam

  Website: www.pcgroup.vn

  Land coordinations and site images

  Bảng tọa độ đất và hiện trạng

   

   

   

   

  (In total: 10 red books. Tổng cộng 10 sổ đỏ)

  For and on behalf of Pacific Group                           For and on behalf of Land Owner

  Đại diện Pacific Group                                                    Đại diện Chủ đất

   

       Signed/Đã ký                                                               Signed/Đã ký           

  Ms. Chisato Horiuchi                                                 Mr. Huynh Van Truong

  Founding Member, Project Management                  Land Owner

  Zalo
  Hotline