[Kinh doanh điện ở ngã ba đường] Phần 1: Bàn về 50 năm khủng hoảng dầu mỏ (17) Ông Ken Koyama

[Kinh doanh điện ở ngã ba đường] Phần 1: Bàn về 50 năm khủng hoảng dầu mỏ (17) Ông Ken Koyama

  ◆ Năng lượng hạt nhân...một lựa chọn quan trọng để khử cacbon/Việc để nó ra thị trường có những giới hạn của nó, chuyển sang hỗ trợ

  Ken Koyama

  ◇Ken Koyama, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng nhóm nghiên cứu, Viện Kinh tế Năng lượng, Nhật Bản <Ông Koyama chỉ ra rằng đặc điểm chung giữa cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ nhất và cuộc khủng hoảng Ukraine là chúng gây ra sự gia tăng an ninh năng lượng. Ông chỉ ra rằng với việc bổ sung yếu tố khử cacbon, tình hình năng lượng hiện nay phức tạp hơn 50 năm trước. >

   Tăng trưởng kinh tế cao của Nhật Bản được hỗ trợ bởi nguồn dầu mỏ dồi dào và giá rẻ từ Trung Đông. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên là cơ hội để thoát khỏi cấu trúc phụ thuộc vào dầu mỏ. Mặc dù điều này không thường được chỉ ra, nhưng đã có cảm giác ngày càng thắt chặt về cung và cầu đối với dầu thô kể từ đầu những năm 1970, trước cuộc khủng hoảng, và cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã đẩy nhanh việc tăng giá. Cuộc khủng hoảng Ukraine cũng có một điểm chung: nguồn cung và cầu thắt chặt tập trung vào nhiên liệu hóa thạch kể từ năm trước là chủ đề cơ bản.

  Zalo
  Hotline