[Kinh doanh điện ở ngã ba đường] Phần 1: Bàn về 50 năm khủng hoảng dầu mỏ (16) Ông Akimasa Ono

[Kinh doanh điện ở ngã ba đường] Phần 1: Bàn về 50 năm khủng hoảng dầu mỏ (16) Ông Akimasa Ono

  ◆Phát triển điện hạt nhân tiên tiến...thực tế của một cuộc "cạnh tranh"/nỗ lực của quốc gia nhằm bảo đảm uranium

  Ông Akimasa Ono

  ◇ Nhà tư vấn năng lượng Akimasa Ono

  Tất cả các tổ chức lớn, chẳng hạn như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đều sử dụng phương pháp dự báo ngược (tính ngược các mục tiêu chính trị trong tương lai để lập biểu đồ quỹ đạo của họ). Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta nhìn vào tương lai gần vào năm 2030, chúng ta cũng đã đi quá xa. ExxonMobil là công ty duy nhất sử dụng tính năng dự báo (dự đoán tương lai dựa trên thực tế) để đưa ra dự báo.

  Zalo
  Hotline