Không gian tòa nhà được đồng sáng tạo với robot/Toda Construction trình diễn hoạt động dọn dẹp và hướng dẫn du khách

Không gian tòa nhà được đồng sáng tạo với robot/Toda Construction trình diễn hoạt động dọn dẹp và hướng dẫn du khách

    ◆ Dễ dàng vượt qua các cánh cổng thông qua sự thỏa hiệp và tạo ra một xã hội thân thiện với robot. Toda Construction đang nỗ lực tạo ra không gian xây dựng nơi robot tự động và con người có thể cùng tồn tại. Nhiều robot đã làm việc cùng nhau để dọn dẹp tòa nhà và hướng dẫn du khách. Trong một cuộc trình diễn được tiến hành tại Viện nghiên cứu kỹ thuật Tsukuba của công ty ở thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki, người ta đã xác nhận rằng robot có thể tự động phản ứng với các cổng an ninh được lắp đặt. Là một phần trong nỗ lực phát triển đô thị mới của thành phố, ý tưởng này là phát triển môi trường trước sự xuất hiện của một xã hội robot.

    Hai robot nhẹ nhàng lướt qua nhau trước cổng an ninh (Toda Construction/Tsukuba Institute of Technology)

     

    Zalo
    Hotline