Không có khoản đầu tư vào các trang trại gió ngoài khơi ở châu Âu vào năm 2022 – Theo WindEurope

Không có khoản đầu tư vào các trang trại gió ngoài khơi ở châu Âu vào năm 2022 – Theo WindEurope

  Không có khoản đầu tư vào các trang trại gió ngoài khơi ở châu Âu vào năm 2022 – Theo WindEurope


  Theo WindEurope, không một khoản đầu tư nào vào một trang trại gió ngoài khơi ở châu Âu được thực hiện vào năm 2022, ngoài một số dự án gió nổi nhỏ.

  WindEurope cho biết một số trang trại gió ngoài khơi dự kiến sẽ đóng tài chính vào năm ngoái, nhưng các quyết định đầu tư cuối cùng đã bị trì hoãn do lạm phát, sự can thiệp của thị trường và sự không chắc chắn về doanh thu trong tương lai.

  Nhìn chung, EU chỉ nhận được đơn đặt hàng tua-bin mới trị giá 9 GW vào năm 2022, giảm 47% so với năm 2021.

  EU cần xây dựng 30 GW trang trại gió mới mỗi năm theo các mục tiêu an ninh khí hậu và năng lượng mới. Điều này bao gồm mục tiêu tăng công suất điện gió ngoài khơi đang hoạt động từ 15 GW lên hơn 100 GW vào năm 2030.

  Zalo
  Hotline