Khởi động toàn diện chiến lược nhân sự của Điện lực Chubu

Khởi động toàn diện chiến lược nhân sự của Điện lực Chubu

    ◆Hỗ trợ thách thức tự chuyển đổi

    Chubu Electric Power đã đưa ra ``chiến lược nguồn nhân lực'' một cách nghiêm túc nhằm thúc đẩy ``sự phát triển và thành công của mỗi và mọi nguồn nhân lực làm việc trong tập đoàn.'' Trụ cột của việc này là tạo ra một môi trường trong đó nguồn nhân lực đa dạng có thể đóng vai trò tích cực, đồng thời cung cấp cơ hội và hỗ trợ cho những nhân viên chấp nhận thách thức tự chuyển đổi. Tính năng đặc biệt này bao gồm các nhận xét của Akihiro Ushijima, Giám đốc điều hành, Trưởng phòng Chiến lược Nhân sự và Giám đốc Trung tâm Nhân sự, Trụ sở Dịch vụ Quản lý, cũng như nhận xét của những nhân viên đã thực sự sử dụng "Tuyển dụng mở rộng nghề nghiệp của tôi" và "Học tập trực tuyến". Dịch vụ", là một phần trong các biện pháp của chiến lược. Giới thiệu.

    Zalo
    Hotline